Prøv avisen
Debat

Reinkarnation er ikke kristendom

Maleri af Fra Angelico ca. 1395–1455

Inden for kristendommen sker opstandelsen kun én gang og ikke igen og igen

Reinkarnation er uforenelig med den kristne tro.

Uanset hvor mange der tror på sjælens genfødsel (reinkarna-tion), og uanset hvor mange bøger der er skrevet om emnet, så bliver reinkarnation ikke kristendom, ligesom forskellige personers oplevelse af at have levet før heller ikke er kristendom.

Nogle mennesker tror, at reinkarnation er en oplevelse af en naturlov, som gælder alle, men heller ikke det gør reinkarnation til kristendom.

Hver søndag kan vi i kirken høre ordene ”gør os faste i det evige livs håb”. I Johannesevangeliet kapitel 11, vers 25 siger Kristus: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve, om han end dør.”

Ud fra trosbekendelsen tror vi som kristne på, at Gud vil lade hele mennesket – både krop og sjæl – opstå til et liv hos sig.

Inden for kristendommen sker opstandelsen altså kun én gang og ikke igen og igen.

Det burde være indlysende for enhver, at præsters opgave er at prædike kristendom og ikke reinkarnation, når de virker som præst i den danske folkekirke.

Gør præsterne ikke det, må det selvfølgelig påtales.