Endnu en præst siger ja til reinkarnation: Vi skal ikke stivne i gamle dogmer

Når vi kan forene evolutionslæren med kristendommen, kan det selvfølgelig også lade sig gøre at forene kristendommen med reinkarnationstanken, skriver sognepræst Tom Friis

En betragtelig del af folkekirkens medlemmer bliver gjort hjemløse og fremmede, hvis sognepræst Annette Berg fra Vig i Odsherred (foto), der tror på reinkarnation, bliver dømt ude af det gode selskab, skriver sognepræst Tom Friis.
En betragtelig del af folkekirkens medlemmer bliver gjort hjemløse og fremmede, hvis sognepræst Annette Berg fra Vig i Odsherred (foto), der tror på reinkarnation, bliver dømt ude af det gode selskab, skriver sognepræst Tom Friis. . Foto: Claus Bech.

Løseligt anslået tror 20 procent af danskerne på reinkarnation i en eller anden form.

Med lige under 80 procent af danskerne som medlemmer af folkekirken vil der blandt kirkens medlemmer være et sted mellem en halv og en million tilhængere af reinkarnation.

Selvom sognepræsterne forkynder, at reinkarnation og kristendom er uforenelige, så har alle disse læge medlemmer af kirken altså ikke nogen problemer med at forene dem.

Det er således en betragtelig del af kirkens medlemmer, der bliver gjort hjemløse og fremmede, hvis sognepræst Annette Berg fra Vig i Odsherred bliver dømt ude af det gode selskab. Det er søgende mennesker, der tror på Gud, og derfor vil det efter min mening være et selvmål af store dimensioner, hvis disse mennesker bliver gjort fremmede i kirken.

Præsterne taler om dogmer og bekendelsesgrundlag, mens kirkens spirituelle lag nærmest har udviklet en allergisk reaktion over for alle dogmer og opfatter dem som dogmatisme. Det er ikke pænt ment og betyder stivnet, forældet fastholdelse af gamle sætninger, som ikke rigtig giver mening i vor tid.

Dogmatisme er lidt det, vi fra kristen side ofte beskylder muslimerne for: Muslimerne har brug for en reformation af islam og et frit rum til at tolke skriften ind i nutiden.

Der gælder naturligvis en anden bekendelses- og loyalitetskodeks for kirkens præster, end der gør for læge medlemmer. Det er naturligt nok, men det fritager jo ikke teologerne fra arbejdet med til stadighed at reflektere over bibel og bekendelser i lyset af vor egen tid, hvis vi da ikke ønsker at fremstå som et pudsigt amish-agtigt parallelsamfund.

Sognepræst Tom Friis.-
Sognepræst Tom Friis.- Foto: Privatfoto

De fleste præster krummer tæer, hver gang en af de såkaldt nye ateister udtaler sig om kristendom ud fra store fordomme og total uvidenhed om religion og tro. Jeg er overbevist om, at mange tilhængere af både Kristus og reinkarnation får samme tåkrummende følelse, når en teolog udtaler sig om reinkarnation, astrologi og lignende emner. 


Det er de samme gamle fordomsfulde og ikke særlig indsigtsfulde argumenter, der er blevet trukket af stalden de seneste 20-30 år. Og selvfølgelig er der meget at kritisere i retning af selvfed narcissisme! Men der er bestemt meget mere at sige om både reinkarnation og astrologi. Der findes masser af litteratur om emnerne, og mennesker man kan tale med.

Så vidt jeg kan se, er reinkarnation ikke en del af Bibelens univers. De få skriftsteder, der ofte fremhæves til støtte for reinkarnation, er ikke overbevisende. Selvom reinkarnation ikke er en del af Bibelens univers, så er det jo ikke ensbetydende med, at kristendom og reinkarnation ikke kan forenes.

Vi har kvindelige præster i dag, selvom det ikke er foreskrevet i Bibelen. Tobaksrygning er ikke nævnt i Bibelen, men blev alligevel førhen regnet for en uundværlig følgesvend for den gode teologi. Bisættelser er svært forenelige med kødets opstandelse, i hvert fald sætter vi den almægtige Gud, der skal samle vore atomer igen, på ekstraarbejde. Det heliocentriske verdensbillede med den runde jordklode var heller ikke en del af Bibelens verdensbillede.

Darwins evolutionsteorier, som er pensum for ethvert skolebarn, er absolut ikke forenelige med Bibelens skabelsesberetning (ud over at Bibelens rækkefølge for arternes skabelse svarer til evolutionslærens), alligevel har vi forenet dem i kristendommen på den fikse måde, at de placeres i hver sit fortolkningsrum og ikke sammenblandes. Hvis det kan lade sig gøre at forene evolutionslæren med kristendommen, så kan det selvfølgelig også lade sig gøre at forene kristendommen med reinkarnationstanken.

Tom Friis, sognepræst, Nr. Ørslev Bygade 12, Nykøbing F

DEBAT: Går præsterne for langt? Deltag i diskussionen på Facebook ved at trykke på "kommenter"