Rejs dig for Guds ord!

”For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.”

Matthæusevangeliet 12, 40

De fleste kender beretningen om Jonas, der blev slugt af hvalfisken, som man siger. Der står nu ikke, at det var en hval, men derimod et havdyr! Beretningen er ofte blevet brugt som eksempel på de skrøner, Bibelen rummer.

Men læg mærke til, at vor Herre Jesus åbenbart gik ud fra, at denne beretning var sand og troværdig, og at den var en forudsigelse af det, der ville ske i forbindelse med hans egen død og begravelse. Tre dage og tre nætter – jamen, så længe var Jesus da ikke i graven, protesterer vi, for han døde jo fredag og opstod søndag. Jo, men set med jødiske øjne er det ensbetydende med tre dage og tre nætter. Pyt nu med det.

Det afgørende er, at Jonas’ historie forudsiger Jesu død og opstandelse. Det er nok værd at standse lidt ved. “Det Nye Testamente ligger skjult i Det Gamle Testamente, Det Gamle Testamente er åbenbaret i Det Nye Testamente”, sagde kirkefaderen Augustin. Det har vi et eksempel på her. Derfor er det også, at vor Herre Jesus gang på gang henviser til Det Gamle Testamente.

”I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt”, sagde han til de to disciple på vejen til Emmaus, og så gik han ellers i gang med at holde bibeltime for dem. ”Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.” (Luk. 24, 27). Så ved vi det.

Jeg husker en underviser på Aarhus Universitet, som engang slog fast, at det var umuligt at holde en kristen prædiken med udgangspunkt i Det Gamle Testamente. Det synspunkt deler vor Herre Jesus altså ikke. Tværtimod. Faktisk forstår vi først de gamle skrifter, når vi ser, hvordan de peger fremad mod Jesus Kristus og opfyldes gennem hans liv og virke. Derfor giver det også god mening, når vi har en læsning fra Det Gamle Testamente i vor gudstjeneste.

Vi rejser os for at lytte til Guds ord. Det gælder også beretningen om Jonas.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.