Rektor: Dannelsen er forsvundet i ny læreruddannelse

Selvom forslag til ny læreruddannelse taler om dannelse, er det reelt et opgør med almen dannelse. Det vil være en katastrofe i en verden, der kalder på omsorg, hensynsfuldhed og en evne til at tage vare på det, vi ønsker at give videre til kommende generationer

Rektor: Dannelsen er forsvundet i ny læreruddannelse

Dannelse og almen dannelse er atter kommet til debat, efter at en udviklingsgruppe er kommet med forslag til en ”nytænkt læreruddannelse”. Forslaget indebærer en afskaffelse af hovedområdet ”Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab” (KLM).