Religionsfriheden gælder også de asatroende

I Hareskovens Blotgilde har de asa-troende forståelse for, at folk kan finde arrangementet ved indvielsen af modemanden Jim Lyngvilds gudehov problematisk. Men som minister må Bertel Haarder behandle alle trossamfund lige, skriver Bjørg Sigrid Lund

Asapræsten Bent Dahlin.
Asapræsten Bent Dahlin. Foto: Martin Dam Kristensen.

Kirke- og kulturminister Bertel Haarder (V), tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V), og tidligere Aarhus-biskop Kjeld Holm må finde sig i at vi har religionsfrihed her i landet.

FornSiðr, Asa- og Vanesamfundet i Danmark og Harreskovens Blótgilde, er godkendt ifølge de regler, som alle andre godkendte trossamfund er godkendt efter. Det vil sige de regler, som både kristne, muslimske, hinduistiske, buddhistiske med flere er godkendt efter.

Bertel Haarder må godt mene, det han siger som kristen, og der er formodentlig en del andre kristne, som mener det samme, men som offentlig person og især som kirkeminister er det beklageligt, at han kommer med en sådan udtalelse, fordi han som minister må behandle alle trossamfund lige. Kan han sige sådan om asatroen, kan han sige det samme om hinduismen, der ligner asatroen meget.

Sagen er jo den, at hvis kristendommen var en ny religion i dag, der skulle godkendes efter statens regler for godkendelse af trossamfund, ville der være en hel del passager, især i Det Gamle Testamente, men også i Det Nye Testamente, der har svært ved at opfylde reglen om, at intet i trossamfundets lære må stride mod den offentlige orden. Asatroen har faktisk lettere ved at opfylde den regel end kristendommen. Asatroen er ikke noget religiøst overdrev.

Principielt har vi i Harreskovens Blótgilde ikke noget i mod, at offentlige personer indvier asatempler. Offentlige personer, også medlemmer af Folketinget, bør være religionsneutrale på den måde, at kan de deltage i indvielsen af ét trossamfunds hellige bygninger, kan de også gøre det for andre. Især når der er tale om godkendte trossamfund. Asatroen er ikke en eksklusiv religion. Vi anerkender, at andre religiøse retninger har en berettigelse og en sandhed for de der dyrker dem.

Når det er sagt så har vi, Harreskovens Blótgilde, forståelse for, at folk kan finde arrangementet ved indvielsen af modemanden Jim Lyngvilds gudehov problematisk.

For det første er Jim Lyngvilds gudehov ikke officielt tilknyttet noget godkendt trossamfund og derfor heller ikke omfattet af reglerne for godkendte trossamfunds kirkebygninger.

For det andet er Jim Lyngvilds arrangement en sammenblanding af religion og politik. Det er næppe tilfældigt, at det lige var Pia Kjærsgaard (DF) og Inger Støjberg (V), der var med ved indvielsen. Den retning inden for asatroen, som Jim Lyngvild tilhører, er en stærkt nationalistisk retning, som har langt mere fokus på politik end på religion.

I Harreskovens Blótgilde mener vi, at det er problematisk, at personer som Pia Kjærs-gaard og Inger Støjberg og den politik, de står for, bliver kædet sammen med asatroen. Det er ikke den politik, hverken FornSiðr eller Harreskovens Blótgilde blev grundlagt på. Asatroen er ikke specielt dansk, og staten Danmark blev til samtidig med indførelsen af kristendommen som eneste tilladte religion.

Der har været talt meget om denne her imamlov, der skal modvirke religiøse forkynderes radikalisering af menigheden. Desværre må vi konstatere, at der også er brug for den lov i visse asatro grupper.

For det tredje mener vi i Harreskovens Blótgilde, at Jim Lyngvilds kritik af kristendommen skyder forbi målet. Vi er enige i, at det er skidt, at kristendommen blev eneste tilladte religion i en periode, og vi kan også sagtens kritisere kristendommen for for eksempel heksebrændingerne, forfølgelse af homoseksuelle og så videre, men vi vil ikke være med til at rakke ned på andre trossamfund.

Vi mener, at det er lodret forkert, når Lyngvild påstår, at ”kristendommen har skabt en nation af ynkelige, selvudslettende dovenmikler”. Det viser, at han ikke har forstået noget om kristendommen.

Desuden viser det en foragt for almindelige danskere, når han påstår, at folk er ”ynkelige, selvudslettende dovenmikler”. Det er en fortælling, der handler langt mere om Lyngvilds højreorienterede ideologi end om noget religiøst. Og det handler slet ikke om asatro.

Björg Sigrid Lund har skrevet kommentaren på vegne af Harreskovens Blótgilde