Der er afgørende forskel på drenge- og pigeomskæring

Jeremy Wilsons sammenligning af drengeomskæring og FGM er således ikke alene uden belæg i fakta, det er også en hån imod de kvinder, der lever med invaliderende senfølger af FGM, og imod de piger, der søger beskyttelse i Danmark

Der findes ingen seriøse videnskabelige studier, der dokumenterer nævneværdige problemer ved drengeomskæring, når indgrebet udføres under betryggende og hygiejniske forhold på sunde og raske drenge, mener debattører.
Der findes ingen seriøse videnskabelige studier, der dokumenterer nævneværdige problemer ved drengeomskæring, når indgrebet udføres under betryggende og hygiejniske forhold på sunde og raske drenge, mener debattører. Foto: stock.xchng.

KRISTELIGT DAGBLAD BRAGTE den 14. september 2016 et indlæg af Jeremy Wilson, hvori han gør sig til talsmand for et forbud mod eller en minimumsalder for omskæring af drenge i Danmark.

Det fremgår ikke af indlægget, at Jeremy Wilson er bestyrelsesmedlem i foreningen Intact Denmark, en interesseorganisation med udspring i USA, der agiterer for et forbud mod drengeomskæring og dermed en kriminalisering af de jødiske og muslimske minoritetsgrupper i Danmark.

Jeremy Wilson henviser i sit indlæg til, at pigeomskæring er forbudt, og han gør spørgsmålet om drengeomskæring til et ligestillingsspørgsmål. Men der er intet belæg for sammenligningen mellem drenge- og pigeomskæring.

Drengeomskæring er almindeligt i store dele af verden. En tredjedel af verdens mandlige befolkning er omskåret, og intet land har forbud mod drengeomskæring.

Der findes ingen seriøse videnskabelige studier, der dokumenterer nævneværdige problemer ved drengeomskæring, når indgrebet udføres under betryggende og hygiejniske forhold på sunde og raske drenge. Drengeomskæring kan have visse sundhedsmæssige fordele i nogle situationer. Desuden benyttes drengeomskæring over hele verden som standardbehandling mod en række penissygdomme.

Sagen er en ganske anden ved ”female genital mutilation” (FGM), også kaldet pigeomskæring. FGM er forbudt i de fleste lande i verden. Alle sundhedsprofessionelle ved, at FGM i langt de fleste tilfælde er farligt, sundhedsskadeligt og invaliderende. FN og WHO arbejder derfor målrettet på at bekæmpe FGM.

Intact Denmark påstår, at 80-85 procent af pigeomskæringer er af den mindst invasive type, den såkaldte ”sunna”-type, hvilket også hævdes af overlæge Morten Frisch (Berlingske den 10. august 2012). Dermed skulle drengeomskæring være et større indgreb end hovedparten af FGM’er. Der findes dog ingen dokumentation for, at 80-85 procent af pigeomskæringer er af sunna- typen. Dette er bekræftet af FN’s ekspert i FGM, Nafissatou Diop, under et officielt besøg i Danmark.

I Danmark kan piger, der risikerer FGM i deres hjemlande, søge asyl. Menneskerettighedsadvokater, der arbejder for at sikre disse pigers rettigheder, ser med stor bekymring på sammenligningen mellem drenge- og pigeomskæring, da den forklejner de negative konsekvenser af FGM og dermed udvander pigernes rettigheder.

Jeremy Wilsons sammenligning af drengeomskæring og FGM er således ikke alene uden belæg i fakta, det er også en hån imod de kvinder, der lever med invaliderende senfølger af FGM, og imod de piger, der søger beskyttelse i Danmark.

Jeremy Wilson fremfører, at drengeomskæring strider mod FN’s Børnekonvention og Europarådets Konvention om Menneskerettigheder og Biomedicin, også kaldet Bioetikkonventionen. Det er ikke korrekt. I FN’s Børnekonvention omtales ”traditionsbundne ritualer, der er skadelige for børns sundhed” (artikel 24, stk. 3). Intentionen med formuleringen er at beskytte mod pigeomskæring, ikke drengeomskæring. Bioetikkonventionen handler slet ikke om omskæring.

Enkeltstående formuleringer fra konventioner uden skelen til disses intention giver ikke juridisk belæg for et lovindgreb.

Ian C. Skovsted, Jette Møller, Sohail Asghar, Nanna Solow, Dan Meyrowitsch er aktive i foreningen Retten til Forskellighed – CircumInfo.