Retsteolog: Biskopperne svigter den kirkelige højrefløj

Ved at fjerne undtagelsesbestemmelsen svigter biskopperne nogle trængte menigheder og præster, hvis interesser det ellers er deres gejstlige tilsynsopgave også at varetage, skriver Kristine Garde

I folkekirken findes der flere bibelsyn, som afspejler en forskellig holdning til Bibelen. Der er imidlertid to bibelsyn, som vanskeligt lader sig forene, nemlig det konservative og det historisk-kritiske, skriver dagens kronikør.
I folkekirken findes der flere bibelsyn, som afspejler en forskellig holdning til Bibelen. Der er imidlertid to bibelsyn, som vanskeligt lader sig forene, nemlig det konservative og det historisk-kritiske, skriver dagens kronikør. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix.

I et af mine første præsteår (1980), hvor jeg var hjælpepræst hos en besindig provst, opstod der et problem i et nabosogn med en mandlig præst, der teologisk hørte hjemme på den såkaldte højrefløj: Han ville ikke vie fraskilte og var modstander af ordningen med kvindelige præster, da han mente, at udelukkende mænd kan udføre præstetjenesten.

Bruden, som var vokset op i sognet, ville meget gerne vies i sin barndomskirke, men sognepræsten kunne ikke imødekomme hendes ønske, da hun var fraskilt. Hvad gjorde provsten? Med mulighed for at sige nej spurgte han mig, om jeg ville forrette vielsen. Jeg svarede ja. Derved blev det markeret, at sognepræstens holdning fuldt ud var acceptabel, og at han måtte respektere mig som kollega.