Retsteolog: Forbedring af folkekirkens arbejdsmiljø bør ske med respekt for det almindelige præstedømme

Konflikter om det psykiske arbejdsmiljø skal løses på en måde, hvor det almindelige præstedømmes myndighed ikke desavoueres, og hvor forkyndelsesfriheden, som er nødvendig for udførelsen af det kirkelige embede, ikke undermineres

Retsteolog: Forbedring af folkekirkens arbejdsmiljø bør ske med respekt for det almindelige præstedømme
Foto: Johanne Teglgård Olsen.

Folkekirkeordningen er ikke støbt i beton, men kan ændres efter behov. Der kan dog stilles det retsteologiske krav, at den skal tjene et bestemt formål: at være den ydre ramme for folkekirken i betydningen evangelisk-luthersk trossamfund, jævnfør Grundlovens paragraf 4.