Prøv avisen

Søren Kierkegaard var ikke antisemit

Hvis Peter Tudvad med sin kronik den 5. december i år havde regnet med at lukke munden på sine kritikere og debatten om Søren Kierkegaard og antisemitismen, så tog han fejl. Tudvad udgav sidste år bogen ”Stadier på antisemitismens vej – Søren Kierkegaard og jøderne”, og den er faldet mange for brystet. Debatten om den gamle danske filosof (billedet) bliver næppe nogensinde afsluttet til alles tilfredshed. – Tegning: N.C. Kierkegaard.

Det er sjusk med ord og at nasse på Søren Kierkegaards navn og rygte, at kalde ham for antisemit, skriver Ole Jørgensen

"Der skal komme mangen en licentiatstuderende og gøre mig til indtægt for saltmadstønden". Gad vide om Peter Tudvad har læst denne sætning af Søren Kierkegaard, og gad vide om han har følt sig truffet. Selv er jeg godt træt af alle disse bøger, der klistrer sig til Søren Kierkegaards navn for at hjælpe os stakkels underbemandede udi åndens rige til rigtigt at forstå ham. Hvad med at smide alle disse bøger væk og selv læse Søren Kierkegaards værker direkte?

Forskellen på ismernes og især nazismens livssyn og så en person som Søren Kierkegaard er, at de første hviler på løgne en masse, mens Søren Kierkegaards livssyn dvæler ved en kærlighed til sandheden.

LÆS KRONIK
: En antikrist og fuglekonge giver svar på tiltale

Et sandhedsvidne i denne verden får nemlig skarntydegift eller bliver hamret til et kors og sidder ikke lunt i en bispegård og drikker kaffe og spiser småkager, for så at gå op på prædikestolen og deklamere om den kristne tro.

At en mand som Søren Kierkegaard, hvis værk vil blive stående i historien, nu skal anklages for at have båret ved til Stalins pogromer og Hitlers rædselsregime ak ja!

Alene titlen Stadier på Livets vej, der af Søren Kierkegaard bruges til en fremadskridende og voksende indføring i menneskelivet, er et misbrug af Søren Kierkegaard. Dette sættes nu sammen med titlen på bogen af Peter Tudvad Stadier på antisemitismens vej Søren Kierkegaard og jøderne.

Søren Kierkegaards stadier sammenlignes nu med et afsindigt had til jøderne, der er baseret på livsløgne og bedrag af værste skuffe, og som stadier også ender med massemord og pinsler, der er så voldsomme, at dele af menneskeheden er så feje, at de ikke tør se eller være ved det. Seks millioner jøder og hver fjerde af dem af dem var barn. Som trumf blev bogen udgivet den 9. november samme dato som Krystalnatten i Tyskland i 1938.

Der er to former for had. Den første er for eksempel Hitlers had, der er baseret på hans livsløgn, som han selv sagde: For mig er Tyskland sandheden og derefter garneret op med et politisk system: nationalsocialistisk arbejderparti. Alene én af de to sidste kan være nok til at sætte Europa i brand, når det gennemføres konsekvent og uden nåde. Denne form for had ender hver gang med usvigelig sikkerhed i en stor ruindynge.

Den anden form for had er grundfæstet i kærligheden til retfærdigheden og til sandheden. Men kærligheden er der først, og ud af dette fødes nidkærheden, som er had til det onde for det godes og sandhedens skyld.

Søren Kierkegaard hader ikke jøderne, som antisemitisme betyder. Han hudfletter jøderne og tugter dem i nidkærhed (Goldschmidt og Corsarbladet.), alt sammen på baggrund af den kristne tro. Danmark er et kristent land fra år 800, og jøderne havde fået lov til at opholde sig her.

Søren Kierkegaard havde oven i købet en jøde i sit brød i flere år: Israel Levin, som, efter hvad jeg ved, kunne drage stor fordel deraf både økonomisk og samfundsmæssigt, det, som jøderne er gode til. Alt dette jødehad har intet at gøre med, at jøderne på menneskehedens vegne fik lov til at hamre Sandheden til et kors det kors, der bar og bærer al verdens synd og synder.

Der skal bruges et andet ord end antisemitisme her, og især efter at Hitler har været på arenaen. 100 år før Hitler var det snarere en nidkærhed hos Søren Kierkegaard, der fik ham til at lægge mundbidslet på disse til tider for frække jøder.

Apostlen Paulus lider heller ikke af antisemitisme, når han forsvarer sig over for jøderne, Han græder snarere. Om de dog kunne blive omvendt til Kristus, hans eget broderfolk. Martin Luther lider heller ikke af antisemitisme, når han i sin bog Om jøderne og deres løgne tugter dem.

Men hvad med mesteren selv i Johannesevangeliet, kapitel 8 vers 44? Her lægges der virkelig ikke fingre imellem i dette tunge kapitel. Jesus siger til jøderne: I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke.

Se, hvor tæt løgn og mord er forbundet med hinanden både hos jøderne og hos Hitler. Jødernes løgne korsfæster Kristus. Hitlers løgne myrder seks millioner jøder, og selv går Hitler ud af livet med et selvmord.

Men Søren Kierkegaard er ikke antisemit. Det er sjusk med ord og at nasse på Søren Kierkegaards navn og rygte. Find og brug de korrekte ord om Søren Kierkegaard. Han, der skrev Kjerlighedens Gjerninger og Hjertets renhed er at ville eet.

Ole Jørgensen,

Lottenborgvej 13, Kongens Lyngby