Søren Krarups religion

INDFØDSRET: Det er bestemt ikke en særlig kristen eller for den sags skyld dansk opførsel, når Søren Krarup vil udspørge indvandrere om deres religion

Søren Krarup, indfødsretsordfører i Dansk Folkeparti, skriver i Kristelig Dagblad den 7. februar, at indvandrere, der søger om dansk indfødsret, også bør udspørges om deres religion, da man efter hans overbevisning er bedre egnet til at være dansker, hvis man samtidig er kristen. Søren Krarup brokker sig i samme åndedræt over, at de i indfødsretsudvalget skal sidde og læse lange dispensationsansøgninger igennem, hvori der blandt andet bliver gjort rede for ansøgernes fortid og begrundelse for, at de ikke kan lære dansk eller på anden måde opfylde kravene for at få dansk indfødsret.

Det er åbenbart for meget forlangt, at Søren Krarup skal bruge tid på at sætte sig ind i omstændighederne omkring de forskellige ansøgninger, »som om psykiateres og speciallægers beretninger om ansøgerens posttraumatiske tilstand på grund af en krigspræget barndom i Mellemøsten siger noget som helst om den pågældendes ret til dansk indfødsret!«, som han selv udtrykker det. Og tydeligvis tager Søren Krarup da heller ikke disse ansøgninger særlig alvorligt, når han kan læse dem under de omstændigheder, han selv beskriver. Det ville da være nemmere, hvis man skulle angive, om man var kristen i en sådan ansøgning. Så kunne Søren Krarup med det samme kassere alle dem, der ikke var det, og det ville vel i høj grad lette hans arbejde.

Mon det er gået op for Søren Krarup, at han sidder med andre menneskers liv mellem hænderne? Mon han mener, at alle læger er nogle halvstuderede størrelser, der udskriver lægeerklæringer i øst og vest uden hold i virkeligheden? Mon han husker, at han som folketingsmedlem har skrevet under på at respektere Grundloven, hvori der lægges vægt på religionsfriheden? Paragraf 70: Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

Mon han selv har forståelse for den danske kultur, når han rask væk beskylder grundlovsfædrene, der indførte religionsfriheden, for »politisk korrekthed«? Og mon han har husket at læse i sin Bibel, hvordan man skal behandle andre mennesker? Det er bestemt ikke en særlig kristen eller for den sags skyld dansk opførsel.

Så nu bliver jeg nødt til at spørge - Søren Krarup, hvad er din religion? Det er i hvert fald ikke den samme som min.

Ida Auken Nielsen,

stud.theol.,

Store Kannikestræde 2,

København K