S-politiker: Ateister og religiøse forkyndere bør forene sig i kampen for religionsfrihed

Kampen for tros- og religionsfrihed handler ikke om at være for eller imod religion, skriver folketingsmedlem for Socialdemokratiet Daniel Toft Jakobsen

Regeringens planer om en styrket indsats for at beskytte religiøse minoriteter og fremme tros- og religionsfriheden er derfor et godt og vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg skal være den første til at bifalde initiativet, selvom jeg er en del af oppositionen, skriver Daniel Toft Jakobsen (S).
Regeringens planer om en styrket indsats for at beskytte religiøse minoriteter og fremme tros- og religionsfriheden er derfor et godt og vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg skal være den første til at bifalde initiativet, selvom jeg er en del af oppositionen, skriver Daniel Toft Jakobsen (S).

JEG BESØGTE FOR NYLIG Kathmandu i Nepal sammen med fire andre parlamentarikere fra Canada, Panama, Sydafrika og Indonesien. Formålet med turen var at slå et slag for den tros- og religionsfrihed, som med den nye forfatning fra 2015 desværre ser ud til at blive voldsomt indskrænket i landet.

Forfatningen – og den opfølgende lovgivning, som netop er blevet vedtaget – vil kraftigt indskrænke mulighederne for at fortælle andre om sin egen tro, kritisere andres tro og skifte fra en tro til en anden. Flere af disse aktiviteter vil øjensynligt fremover kunne give op til fem års fængsel i Nepal.

Der er for mig at se flere ting, som vi kan lære af situationen i Nepal.

For det første, at kampen for tros- og religionsfrihed ikke handler om at være for eller imod religion. Det er ikke bare friheden til at reklamere og missionere for sin egen tro, som i Nepal bliver indskrænket i disse år, det er også friheden til åbent at kritisere andres religion og til religionskritik i det hele taget. Stærkt troende religiøse forkyndere på den ene side og ateistiske religionskritikere på den anden side kan således passende forene sig i kampen for tros- og religionsfrihed – både i Nepal og herhjemme.

For det andet viser situationen i Nepal, at tros- og religionsfrihed ikke kan reduceres til retten til at tro, hvad man vil, i privatsfæren. Med deres nye forfatning gør Nepal på en måde religion til en ultimativ privatsag. Det er okay at tro på noget inde i sit eget private rum, så længe man holder det for sig selv, men det er ikke okay at tale højt og varmt om sin tro over for andre i det offentlige rum. Og kritik af andres tro opfattes nærmest som en krænkelse af deres ”private ejendom”.

NEPAL ER NÆPPE FORBILLEDET, når danske politikere gang på gang siger, at religion er en privat sag. Alligevel bør vi i Danmark overveje, om ikke det er mere retvisende at tale om religion som en personlig sag frem for en privat sag. Det vil i øvrigt også stemme langt bedre overens med FN’s Menneskerettighedserklæring, der giver enhver ”frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro”.

Endelig viser situationen i Nepal, at tros- og religionsfriheden fortjener særskilt politisk opmærksomhed – også i den danske udenrigspolitik. Ikke fordi tros- og religionsfriheden skal rangeres højere end alle de andre menneskerettigheder, men fordi denne rettighed ofte glemmes eller tilsidesættes. Nepals forfatning fra 2015 er således på mange områder et stort fremskridt – men ikke når det kommer til tros- og religionsfrihed.

Det kræver et særskilt fokus, en særlig viden og en særlig tilgang, hvis Danmark for alvor skal bidrage til kampen for den internationale tros- og religionsfrihed.

Regeringens planer om en styrket indsats for at beskytte religiøse minoriteter og fremme tros- og religionsfriheden er derfor et godt og vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg skal være den første til at bifalde initiativet, selvom jeg er en del af oppositionen.

Helt afgørende bliver det dog, at indsatsen ikke kommer til udelukkende at fokusere på én eller nogle få bestemte religiøse minoriteter. Tros- og religionsfrihed for alle skal være målet. Det er nemlig i bund og grund det, som de alt for mange forfulgte individer og grupper ude i den store verden hungrer efter – uanset om de så er kristne, muslimer, jøder, ateister, konvertitter, religionskritikere eller noget helt andet.

Daniel Toft Jakobsen er folketingsmedlem for Socialdemokratiet.