Prøv avisen
Debat

Sårbare familier og børn af alkoholikere lades i stikken

Trods adskillige ansøgninger til stat, kommune og private er det ikke lykkedes at skaffe penge til fortsat drift af Barnets Blå Hus, og derfor lukker huset den 1. juli 2016 – medmindre der kommer en løsning i sidste øjeblik.

Det er fortvivlende, at nogle så sårbare familier således lades i stikken, når Barnets Blå Hus København må lukke og slukke efter tre års pionerarbejde, skriver Inger Chercka

Om kort tid føjes der endnu et trist kapitel til rækken af lukkede satspuljeprojekter, når Barnets Blå Hus København må lukke og slukke efter tre års pionerarbejde på et hidtil næsten uopdyrket område: behandlingstilbud for børn fra familier med misbrug.

Trods adskillige ansøgninger til stat, kommune og private er det ikke lykkedes at skaffe penge til fortsat drift, og derfor lukker huset den 1. juli 2016 – medmindre der kommer en løsning i sidste øjeblik.

Konsekvensen er, at de 36 børn og lige så mange forældre, der for tiden er indskrevet, så at sige bliver sat på gaden. Det er fortvivlende, at nogle så sårbare familier således lades i stikken. Mange af dem fortæller, at de havde søgt i årevis efter hjælp til deres børn, og nu, hvor de endelig har fundet den, afbrydes deres forløb midt i det hele.

For to år siden vedtog Folketingets Sundhedsudvalg enstemmigt at oprette en landsdækkende behandlingsgaranti for børn og unge fra familier med misbrug. Den har været længe undervejs, men endelig fra den 1. januar i år trådte den i kraft: Alle 0-25-årige fra familier med misbrug garanteres inden for en måned et tilbud om gratis behandling, det vil sige hjælp til at bearbejde traumatiske oplevelser og redskaber til at håndtere deres liv som børn af misbrugere.

Lukningen af Barnets Blå Hus København sker til trods for, at mange børn og familier her har fået hjælp i deres vanskelige situation, og til trods for, at der er tydelig dokumentation for, at huset har udviklet et unikt koncept med stor effekt.

Hermed følges den desværre efterhånden velkendte drejebog, hvor adskillige millioner skattekroner bevilges til et innovativt projekt, der løser vigtige samfundsmæssige problemer. Når projektperioden udløber, og projektet står i fuldt flor – i dette tilfælde med veldokumenteret effekt på et højt fagligt niveau – må det lukke ned, fordi pengene er brugt, og man kan ikke søge igen.

SATSPULJESYSTEMET indeholder ingen muligheder for sikring af drift, selv for de mest vellykkede projekter. I stedet bevilger den hvert år midler til nye projekter med begrænset levetid. Det er skruen uden ende. Systemet er mangelfuldt – uhensigtsmæssigt, uintelligent og frådsagtigt.

Der er mindst tre tabere, hvis Barnets Blå Hus København må lukke. Først og fremmest børnene! Hvert 10. barn i Danmark lider under forældres misbrug og har behov for hjælp, hvis de ikke skal tage varig skade. Selvom der findes andre tilbud i København, vil der herefter ikke være tilsvarende behandlingssteder, hvor børnegrupper understøttes af sociale aktiviteter for hele familien.

Den anden taber er hele fagområdet om børn og alkohol: Der findes ikke megen forskning, og der er brug for mere viden, for at den nye behandlingsgaranti kan baseres på et så evidensbaseret grundlag som muligt. Når den faglige ekspertise i Barnets Blå Hus København går tabt, vil det tage årevis at opbygge den et andet sted.

Endelig bliver skatteborgerne tabere, hvis de fortsat skal betale for et satspuljesystem, som har vist sig godt til at skabe, men ikke fastholde, relevante tilbud for vores mest udsatte borgere. Vi har brug for en minister og andre politikere, der tør nytænke hele systemet og ændre det, så vi undgår den situation, at de svageste nok får hjælp på den korte bane, men svigtes på den lange bane.

Inger Chercka, psykolog og leder af Barnets Blå Hus København, Gl. Slimmingevej 7, Ringsted