Samme Gud. Jeg satser det hele på åbenbaringen i Kristus

Jeg helgarderer i min bog om Gud, beskylder det siamesiske tvillingepar i den kirkelige debat, Bjerg-Steffensen, mig for i kronikken den 10. september. Overhovedet ikke – det er en klar fortegning af mit synspunkt.

Jeg satser med største frimodighed alt på Jesus Kristus. Og hvordan de kan få ud af min bog, at de forskellige religioner tror (og ikke tror) det samme om Gud, begriber jeg ikke. Det er en pointe igennem det hele, at vi i hvert fald ikke tror/siger det samme om Gud.

Alligevel vil jeg godt takke de to. For de slår ned på en uklar formulering, forhåbentlig en af de få, som må rettes i et eventuelt kommende oplag, nemlig side 29 øverst, hvor jeg taler om, at Gud kan være større end den enkelte åbenbaring.

Det kan lyde, som om jeg giver modstridende åbenbarings-fortællinger lige ret – og så ville der ganske rigtigt ikke være nogen troens vished. Men jeg har nu lige netop i det foregående understreget, at mit udgangspunkt er, at Gud er identisk med sig selv. Ellers bryder troens sprog, teologien, sammen.

Lad mig bare skærpe det: Åbenbaringen i Kristus og åbenbaringen i Koranen kan ikke begge være sande – dertil er de for forskellige. Men dette med Guds selv-identitet er jo i sig selv et trosudsagn. Hvilket blot viser, at ingen af os går ind i denne drøftelse uden at komme fra et bestemt sted. Vi har ikke helikopterblikket.

Åbenbaringen i Kristus er pålidelig, fastholder jeg – i troen. For foreløbighed er selvfølgelig trospåstandens vilkår. Endnu ser vi som i et spejl, endnu venter vi på at se sandheden ansigt til ansigt. Men sandhed findes, også i trosspørgsmål – det er en pointe for mig.

Derfor siger jeg heller ikke, at vi skal sætte os ved siden af den ikke-kristne og føre dialog. Vi skal sætte os ved siden af den ikke-kristne og vidne om Kristus. Stille os over ham eller hende har vi ingen mulighed for.

Hvad jeg har tænkt på med den anførte uklare formulering er Paul Tillichs sondring mellem Guds endegyldige og Guds fortsatte åbenbaring. Vi lærer hele tiden nyt om Gud i troens omgang med ham og åbenbarings-fortællingen.

Troserfaringen er i al dens tvetydighed af betydning. I den forstand er Gud større end den enkelte åbenbaringsfortælling (eller i hvert fald vores evne til at rumme den). Han er den levende Gud. Men vi lærer ikke noget om ham, som står i modsætning til "grundåbenbaringen".

Niels Henrik Arendt er biskop over Haderslev Stift