Samvittigheden udgør ikke en højere lov

Søren Krarup om kirkeasyl og om det at skjule de udviste irakere

Et formentlig venligt brev fra en eller flere personer fra Bedsteforældre for Asyl har fået det til at rable totalt for Søren Krarup!, skriver Jørn Nerup. -
Et formentlig venligt brev fra en eller flere personer fra Bedsteforældre for Asyl har fået det til at rable totalt for Søren Krarup!, skriver Jørn Nerup. - Foto: Leif Tuxen

FOLK HAR i Kristeligt Dagblad kaldt mig for hyklerisk og dobbeltmoralsk, fordi de har fundet ud af, at blandt andre jeg for 30 år siden brød bistandsloven og skjulte et barn, der skulle tvangsfjernes fra sin mor af de sociale myndigheder.

Mine elskværdige kritikere hævder, at dette er en handling af samme art som Per Ramsdals, når han går ud i offentligheden og opfordrer til at skjule flygtninge samt meddeler, at det gør han selv. Anklagen er meningsløs og afslørende for en Flemming Pless og konsorters opfattelse af kristendommens forhold til lov og ret i landet.

For det første. Ja, jeg skjulte dette af tvangsfjernelse truede barn for myndighederne, men jeg gjorde det ikke i en højere retfærdigheds navn. Jeg gjorde det, fordi jeg konfronteret med barnet så det som min pligt at beskytte dets tilknytning til moderen.

Ja, min samvittighed drev mig. Men min samvittighed udgjorde ikke en højere lov i landet, som ophævede bistandsloven, og var jeg blevet grebet i lovbruddet, havde jeg taget min straf og fundet det rigtigt sådan. Ramt i sin samvittighed handler man og tager konsekvensen. Men man stiller sig ikke frem på torvet og i offentligheden og praler af sit fromme sindelag og sin store "næstekærlighed". Man har aldrig ret til at bryde loven. Føler man sig nødsaget til det, gør man det. Men man holder sin kæft og tager sin straf, for loven skal gælde i landet.

For det andet. Jeg har aldrig angrebet Per Ramsdal og andre for at skjule flygtninge. Føler de sig nødsaget til at gøre det, må de i Guds navn gøre det og tage straffen, hvis de bliver opdaget. Men jeg anklager ham og det øvrige "kristelige" kompagni, fordi de stiller sig frem og praler af deres retfærdighed og således gør kristendommen til en højere lov, der sætter landets lov ud af kraft.

DETTE ER ANTIKRISTENDOM. Når jeg nu ser, at domprovsten i København, Anders Gadegaard, i fuld alvor kan sige, at Per Ramsdal kun har opfyldt sit præsteløfte, så må jeg ryste på hovedet og sige, at han er en falsk lærer, der burde tage konsekvensen og forlade den evangelisk-lutherske kirke, som præsteløftet forpligter en præst til at være tro.

For disse politiske sværmere ødelægger folkekirken, når de således gør grin med evangeliet. De er skyld i, at befolkningen nu befinder sig i en tilstand af raseri over den slags troløse præster. Det er folkekirken som sådan, der kommer til at betale prisen for den politiserende kristendomsforfalskning. Per Ramsdal & co. burde forlade folkekirken, før folket gør det.

Søren Krarup er tidligere sognepræst og nu medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti