Prøv avisen

Se fordomsfrit på alternative behandlingsformer

ALTERNATIV BEHANDLING: I vores søgen efter nye behandlingsformer skal vi holde hovedet koldt og øjnene åbne for at skabe overblik på et uigennemskueligt marked

Alternativ behandling er for alvor kommet på dagsordenen gennem de seneste år. Og aviserne beretter jævnligt om patienter, der har oplevet resultater efter en alternativ behandling.

Kristeligt Dagblad har taget emnet op til grundig behandling og kan blandt andet fortælle, at flere end 800.000 danskere hvert år går til en eller anden form for alternativ behandling.

En del af dem siger, at "det virker for mig". Så hvorfor vil sundhedsvæsenet ikke bare tage alle alternative behandlinger ind? Ganske enkelt fordi patienterne i sundhedsvæsenet har krav på en dokumenteret effekt af den behandling, de tilbydes. Både patienter og læger skal have en tryghed for, at den alternative behandling virker og under alle omstændigheder ikke skader patienten.

Men der er eksempler på, at området er under udvikling. De fleste af os kender akupunktur. Her er erfaringerne med smertelindring efterhånden blevet så anerkendte, at det offentlige i dag giver tilskud til visse akupunkturbehandlinger udført af læger, f.eks i forbindelse med fødsel. Verden flytter sig hele tiden.

For vi skal naturligvis se fordomsfrit på de alternative behandlingsformer, samtidig med at der skal viden på bordet. Derfor har Folketinget afsat 12 millioner kroner til forskning indenfor alternativ behandling. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (VIFAB) har netop fordelt pengene, der skal skabe viden baseret på solid forskning.

Det er afgørende, at vores anerkendelse bygger på dokumenterede undersøgelser. Alt andet er uansvarligt, ikke mindst fordi vi risikerer at give patienterne falske forhåbninger.

En anden væsentlig indsats er at skabe overblik på det ofte uigennemskuelige marked af alternative behandlere. God forbrugeroplysning er centralt, også når det gælder alternativ behandling. Derfor vedtog Folketinget i 2004 RAB-ordningen (Registreret Alternativ Behandler). Siden december har Sundhedsstyrelsen godkendt fem foreninger, primært indenfor akupunktur og zoneterapi. RAB-ordningen giver patienterne en sikkerhed for, at medlemmerne i de godkendte foreninger har gennemgået en uddannelse indenfor deres felt og fået en basal viden om sundhedslovgivningen. Så ved de alternative behandlere, hvornår de skal henvise patienten til det etablerede sundhedssystem. Det er helt afgørende i forhold til at undgå skader i forbindelse med den alternative behandling.

Patienterne får også andre gevinster ved RAB-ordningen, blandt andet med indførelse af tavshedspligt, informeret samtykke og muligheden for at klage over behandlingen.

For mig er det afgørende, at vi sætter patienten først, når snakken går på alternative behandlinger. Både i forhold til at tilbyde den bedst mulige behandling og at sikre patienten mod skader. I vores søgen efter nye behandlingsformer skal vi derfor holde hovedet koldt og øjnene åbne. Kun på den måde kan vi skille tro fra fakta og komme nærmere en anerkendelse af den alternative behandling.

Lars Løkke Rasmussen (V) er indenrigs- og sundhedsminister