Seernes redaktør: DR må melde ud, hvis de gør forskel på kristendom og islam

Kirkelig lytter- og seerforening har klaget over, at DR laver satire over kristendom, men ikke islam. Hvis det er tilfældet, må DR melde ud hvorfor, siger DR’s lytter- og seerredaktør Jesper Termansen

KLF, Kirke & Medier fremhæver et afsnit i det populære børneprogram ”Onkel Reje”. Her bliver man præsenteret for verdens største bornholmer, der er så stor, at hun kun kan bruge en rundkirke som toilet. Foto: DR

Jesper Termansen, DR’s lytter- og seerredaktør, du har netop forholdt dig til en kritik fra KLF, Kirke & Medier om, at DR ikke fordeler sol og vind lige mellem islam og kristendom, når de laver religionssatire. Hvad er din konklusion?

Jeg konkluderer sådan set ikke noget, men jeg synes, at det er en væsentlig og vigtig debat, som KLF rejser. Spørgsmålet er, om der er lighed for religioner, når det gælder ytringer i DR. Det er ikke op til mig at konkludere det ene eller det andet, men jeg synes, at det er vigtigt at rejse debatten ud fra det, KLF har påpeget med deres klage.

I din kommentar henviser du til DR’s etiske retningslinjer, hvor der står, at man skal udvise passende hensyn til religiøse minoriteter. Hvordan tolker du det i forhold til spørgsmålet om satire?

I en tid hvor samfundet ændrer sig så meget, som det gør, og hvor forholdet til religion ændrer sig, er det vigtigt, at en institution som DR i det mindste begynder en intern diskussion om, hvad de mener med de hensyn, de lægger op til. Hvis der er forskelle i, hvordan islam og kristendom bliver behandlet af DR, så skal man bare sige det lige ud: Her tager vi et særligt hensyn af den ene eller anden grund.

Ville det være i orden?

Hvis du skal puste indhold i begrebet passende hensyn fra de etiske retningslinjer, så synes jeg rent logisk, at det ville være en rigtig vej at gå. Så kan man sige, at man lader være med at lave satire rettet mod islam, fordi man vurderer, at flere muslimer tager et billedforbud alvorligt, eller at det kan få alvorlige konsekvenser ved at gå verden rundt og skabe opstand.

Så det er okay for DR at forskelsbehandle religioner i deres satire, hvis de bare er ærlige om hvorfor?

Nej, jeg siger, at DR’s etik hviler på, at alle skal behandles lige, og at man ikke er påvirket af nogen bestemte dagsordener. Men når der står i det etiske grundlag, at der skal udvises passende hensyn, spørger jeg bare, at hvis nu alle skal behandles lige, hvad er det så for nogle passende hensyn, der skal vises? Det, jeg spørger om, er, om man må behandle kristendom og islam forskelligt, fordi der er en anden opfattelse og måske mere en højrøstet opfattelse af, hvad religionssatire er inden for islam end inden for kristendom.

Hvad synes du selv?

Det vil jeg nødig tage stilling til, men jeg er enig med KLF i, at der er inkonsekvens. I mine øjne burde man derfor få præciseret formuleringen passende hensyn, så det står klart, hvad der menes med begrebet.

Du lyder til at være enig med KLF i, at der er forskel på, hvordan DR behandler kristendom og islam?

Det kan jeg ikke konkludere. Men jeg synes da, at det er en diskussion værd.

Kender du til nogen eksempler fra DR, hvor der er lavet satire over islam?

Ikke umiddelbart. Men her vil jeg dog føje til, at der produceres så store mængder, at jeg selvfølgelig ikke har overblik over det hele. Men jeg er ikke stødt på noget.

Men du vil alligevel ikke tage stilling til, om KLF har ret i deres kritik af DR om, at de ikke giver islam samme behandling som kristendom?

Nej, jeg vil ikke tage stilling til, hvad der ligger i begrebet passende hensyn, men jeg synes, der ligger en selvmodsigelse i det. Og jeg synes, det er vigtigt, at DR gør sig klart, hvad man mener med det, for det er en temmelig upræcis formulering, som kan betyde alt muligt.