Grundtvig sagde, at selvet er hedningers husgud

Teologien må tages alvorligt, og der må tales ud fra en livsoplysende horisont med plads til teologiske spørgsmål, så man ikke fejer vigtige spørgsmål ind under gulvtæppet for fredsommelighedens skyld, skriver debattør

Det er et besøg på Tigerens Rede, som har til huse i bygningerne på billedet, der har fået sindene i kog i den lille by Gedved. - Foto: Tigerens Rede

Der er debat i Gedved. Nogle borgere er bekymrede for det lokale meditationscenter Tigerens Rede og dets missioneren i institutioner blandt børn og unge. Stedets sognepræst glatter ud. Hun udtaler i Kristeligt Dagblad den 23. marts, at konflikten skyldes uvidenhed og fnidder. ”Hvad de laver i Tigerens Rede, er ikke farligere end yoga og meditation.” Og ”børnene fra Tigerens Rede kommer glad og gerne til alt det, vi laver med skolen, som for eksempel julegudstjenesterne”.

Det er fint, hvis præsten kan være med til at dæmpe gemytterne. Men er det præstens eneste opgave? Nej. Præsten har med sin teo-logiske uddannelse og sit præsteløfte også en forpligtelse til at gøre kristendommen gældende. Hvad står Tigerens Rede i grunden for? Lederen, Anne Sophie Jørgensen, underviser på Vækstcenteret i Nr. Snede. Hvad står det for? Hvad er det for et menneskesyn og en pædagogik, hendes inspiratorer Bob Moore og Jes Bertelsen står for?

Alle fødes med anlæg for selvberoenhed og empati, hedder det i de kredses ter-minologi. Disse anlæg kan udvikles og opøves. Det handler om ”indre værdier af omsorg, medfølelse og varmhjertethed”. Og det er ikke en religion, men ”noget, videnskaben har forsket i de senere år”. Mennesket er et medfølende og godt væsen inderst inde, og det kom-mer frem, når det bliver stimuleret på den rette måde - med meditation. På den måde kan vi realisere det gode, der allerede findesi os, og blive myndige.

Men er det, disse kredse forkynder, den endegyldige opskrift på at skabe myndige mennesker og afskaffe al egoisme? Tror man, at man har fundet den endegyldige opskrift på, hvordan mennesker kan befries fra at blive udsat for hinandens dømmende blikke?

Luther polemiserede imod de sværmeriske mennesker, der ”drømte, at troen var en skjult god kvalitet i sjælen, som man kan tale til, så den kan aktualiseres”. Sådan en sværmerisk tankegang fører til, at man til syvende og sidst overalt kun møder sig selv - aldrig den anden. For Luther er det modsat. For Luther kommer mennesket ved det talte og forkyndte ord ikke til sig selv, men lever i åbenhed og nærvær af noget uden for sig selv - af ”næsten”.

Grundtvig sagde, at selvet var hedningers husgud. Selvet skal hverken fornægtes på positivistisk facon som hos psykologen Brinkman eller guddommeliggøres ved hjælp af meditation, som det sker i Tigerens Rede og på Vækstcenteret i Nr. Snede.

Der er behov for teologisk indsigt i en tid med mange religiøse eller ikke-religiøse tilbud og ideologier. Teologien må tages alvorligt, og der må tales ud fra en livsoplysende horisont med plads til teologiske spørgsmål, så man ikke fejer vigtige spørgsmål ind under gulvtæppet for fredsommelighedens skyld.

Det er især en udfordring, når man har med børn og unge at gøre.

Jørgen Juul Petersen, forlagsmedarbejder og tidligere sognepræst,Rosenvænget 55, Middelfart