At sidde til bords med Gud

”Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender.”

Salme 23,5

En af de mest betagende fortællinger i Det Gamle Testamente handler om Josef og hans brødre (1. Mos. 37 ff.), Den forkælede dreng irriterer brødrene så meget, så de træffer den forfærdelige beslutning at sælge ham som slave og bilde faderen ind, at han er død. Josef ender i Egypten, og på forunderlig vis går det sådan, at slaven med tiden bliver en slags statsminister! Han er den ansvarlige for kornudlevering under hungersnøden, men det ved brødrene ingenting om. Som så mange andre kommer de til Egypten for at købe korn, og i første omgang giver Josef sig ikke til kende for dem. Da de på et tidspunkt spiser sammen med ham, anbringer han brødrene efter alder og uddeler retter til dem fra sit eget bord! Brødrene undrer sig, men først senere afslører han for dem, hvem han i virkeligheden er, og da hedder det: ”Grædende omfavnede og kyssede han alle sine brødre.” (1. Mos. 45, 15).

Ved nadverbordet er det os, der får lov til at sidde til bords med Gud selv. Da er det Gud selv, der dækker bord for os, selvom vi egentlig er hans fjender. Som Josefs brødre forbrød sig mod ham, da de solgte ham som slave til egypterne, sådan har vi også forbudt os mod Gud. Apostlen Paulus siger om os, at vi er ”døde i vore overtrædelser og synder” (Efes. 2,1). Men takket være den gode hyrde, som gik i døden for os, har Gud nu gjort os levende og placeret os ved sit bord!

Ved en gudstjeneste i en norsk kirke sang vi Ronald Fangens salme ”Guds menighed er jordens største under”, og præsten fik sagt, at jordens største under er Guds menighed, fordi den består af enkeltmennesker, som hver især er opvakt fra de døde.

Jamen, det er da helt utroligt!

Så nadverbordet er altså en forsmag på det bord, som Gud selv dækker for os i Himlen, hvor han viser, hvem han virkelig er, falder os om halsen og kysser os!

Da falder Satans magt, da skal hans vælde

gi’ tabt for frelsens stridsmænd, for Guds hær.

Med jubel skal de høste, hvad de så’de,

og salige se Jesus, som han er.

(Den Danske Salmebog, nummer 345, vers 2)

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.