- Skal Det Teologiske Fakultet nedlægges?

Det er i offentlighedens interesse at vide, om Det Teologiske Fakultet i Århus skal nedlægges, siger dagens debattør Niels Henrik Gregersen

- Niels Henrik Gregersen er professor på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet spørger om det kn kan være rigtigt at det teologiske fakultet skal nedlægges. -
- Niels Henrik Gregersen er professor på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet spørger om det kn kan være rigtigt at det teologiske fakultet skal nedlægges. - Foto: Lene Ebbensgaard

JEG HAR SELV HAFT den glæde at have arbejdet i 17 år på Det Teologiske Fakultet i Århus – som adjunkt, lektor og til sidst som forskningsprofessor.

Dengang var Århus-fakultetet landets største, tiltrak de fleste studerende og var kendetegnet ved et kollegi alt samarbejde, hvor de ansatte blev opfattet som kolleger.

Siden har ledelsesstilen ændret sig, og de teologistuderende er blevet markant færre.

Alligevel er fakultetets økonomi så vidt vides velfungerende, og jeg er fortsat af den opfattelse, at Det Teologiske Fakultet har en uddannelse, der kan sammenlignes med søsterfakultetet i København.

Stor var derfor min overraskelse, da jeg i dagbladet Politiken søndag den 14. marts kunne læse en mindre notits om, at universitetet i Århus vil nedbringe tallet af "hovedområder" (læs: fakulteter) fra ni til tre-fem.

Den endelige afgørelse herom skal først træffes den 17. juni, men rektor Lauritz B. Holm-Nielsen udtaler følgende: "Heldigvis har vi været i stand til at diskutere sagen med universitets organisering for øje. Dekaner og institutledere er gået åbent ind i diskussionen uden at klæbe til deres taburetter." Det betyder velsagtens, at forslaget er blevet diskuteret indgående med dekanerne, herunder dekanen for Det Teologiske Fakultet, Carsten Riis, i mange måneder forud.

Jeg skal som udenforstående ikke blande mig i, om det er rimeligt, at en meddelelse om en nedlæggelse af Det Teologiske Fakultet tilgår Det Teologiske Fakultets medarbejdere gennem den månedlige e-mail fra rektor, uden at være diskuteret mellem dekanatet og fakultetets medarbejdere.

Men jeg synes, at det er i offentlighedens interesse at spørge dekan Carsten Riis og prodekan Troels Nørager, om det er rigtigt, at der nu fra ledelsens side arbejdes målrettet på at nedlægge Det Teologiske Fakultet i Århus?

Niels Henrik Gregersen er professor på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet