Skilsmisse: Parter skal hjælpes til at finde en mindelig løsning

Det forkorter ikke bare sagens behandlingstid, hvis parterne selv finder en løsning på deres konflikt. Det gør også løsningerne langt mere holdbare, skriver advokat fra Danske Familieadvokater

 Vi ønsker, at parterne lige fra begyndelsen inviteres til en mediation, der kan hjælpe dem med at finde en mindelig løsning, mens en eventuel sag står på. Modelfoto
Vi ønsker, at parterne lige fra begyndelsen inviteres til en mediation, der kan hjælpe dem med at finde en mindelig løsning, mens en eventuel sag står på. Modelfoto. Foto: Rune Evensen.

RASMUS KJELDAHL fra Børns Vilkår sætter i sin kommentar ”Flere og flere skilsmissekonflikter river børn følelsesmæssigt i stykker” den 1. juli fokus på skilsmissebørns vilkår i Danmark. Som familieretsadvokater har vi disse sager tæt inde på kroppen hver eneste dag.

Det er et faktum, at der er kommet stadig flere konfliktsager på børneområdet, siden forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007. Forældres konflikter er i første omgang forældrenes og ikke samfundets ansvar. Men da det ofte er børnene, konflikterne rammer, har vi som samfund alligevel en opgave i at sikre de bedst mulige rammer for det forløb, forældrene og ikke mindst børnene skal igennem. Her må vi konstatere, at systemet, som det er nu, ikke fungerer hensigtsmæssigt.

DERFOR FORESLÅR VI i Danske Familieadvokater et nyt og mere enkelt system. Vi ønsker, at parterne lige fra begyndelsen inviteres til en mediation, der kan hjælpe dem med at finde en mindelig løsning, mens en eventuel sag står på. Hvis det ikke lykkes for parterne at blive enige om en permanent løsning, skal sagen kun køre et sted, nemlig ved domstolene, og ikke frem og tilbage mellem statsforvaltning, by- og landsret, som det er tilfældet med det nuværende system.

En børnesag bygger ofte på en konflikt om, hos hvem barnet skal have adresse, og hvor meget barnet skal være hos henholdsvis far og mor.

Herefter går sagen sin gang. Først i Statsforvaltningen og - hvis der ikke findes en løsning - dernæst i retten. Ventetiden før det første møde i Statsforvaltningen er gerne to måneder. Kan parterne ikke enes om bopælen, sender Statsforvaltningen sagen i retten. De enkelte retskredse har hver deres måde at gribe disse sager an på, men i løbet af to til seks måneder vil byretten have afsagt dom, hvis ikke parterne inden da har nået en forligsmæssig løsning. Herefter kan sagen ankes til Landsretten, der som regel bruger cirka to måneder på sagen.

Før en afgørelse om barnets adresse er truffet, kan der altså nemt gå op mod 10 måneder. I de fleste sager skal parterne selv enes om samværet i den periode. En opgave, der kan være næsten umulig for forældrene, når de samtidig kører en sag imod hinanden.

Efterfølgende ryger sagen tilbage i Statsforvaltningen, der så skal bruge nogle måneder på at få fastsat samværet - altså hvor længe barnet skal være hos hvem. I al den tid vil barnet ofte opleve voldsomme konflikter mellem parterne, og det er i den forbindelse, at vi ser, at konflikterne optrappes.

En rapport fra Egmont Fonden viser, at når der kommer familieretsadvokater på en sag, så nedtrappes konflikten. Ligeledes ved vi, at en kortere sagsbehandlingstid i sig selv nedtrapper konflikterne.

Derfor ønsker vi et system, hvor parterne først inviteres til en mediation. Det forkorter ikke bare sagens behandlingstid, hvis parterne selv finder en løsning på deres konflikt. Det gør også løsningerne langt mere holdbare. Og vi ved, at børn af forældre, der samarbejder, klarer sig bedre end børn af forældre i en langvarig konflikt.

Anne Broksø er advokat fra Danske Familieadvokater