Skoleelever: Corona fylder det hele, men hvad med unges trivsel?

Det er dejligt at være tilbage i skole igen. Men mange unge kæmper med stress og forventningspres, og vi skal huske fokus på unges trivsel, skriver to skoleelever

To elever fra 9. klasse har været i praktik hos en stressforsker. De har udviklet det, de kalder for dialogkort, som kan hjælpe stressramte unge med at tale om deres problemer.
To elever fra 9. klasse har været i praktik hos en stressforsker. De har udviklet det, de kalder for dialogkort, som kan hjælpe stressramte unge med at tale om deres problemer. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix.

Endelig er vi tilbage i skolen igen. Og hvor har vi savnet vores kammerater. Her de første uger har der været to altoverskyggende temaer for os i 9. klasse. Det første er de kommende terminsprøver. Det andet tema er selvfølgelig corona. Men stop lige.

Hvad med trivslen, som netop kræver, at vi er sammen, og at vi hjælper hinanden. Betydningen af den generelle trivsel har vi lært om, da vi var i praktik hos en stressforsker inden jul. Denne stressforsker, Pernille Steen Pedersen, har undersøgt stress på arbejdspladser og fundet ud af, hvor vigtigt stærke arbejdsfællesskaber er som modgift mod stress.

Vi blev nysgerrige. Kan vi bruge denne forskning til at lære noget om, hvordan vi kan forebygge stress i udskolingen? For vi ved, at stress er et stort problem i de ældre klasser i folkeskolen.

Som en del af vores praktik, lavede vi en undersøgelse om stress blandt unge. Stress er rigtig mange ting. Inden for forskning siger man, at der både kan være positive og negativ stress. Vi har kigget på et bestemt aspekt af stress, nemlig det som Pernille Steen Pedersen kalder for stress udløst af skam.

Det er en form for stress, der kommer i spil, når man hverken kan leve op til egne eller andres forventninger. 43,8 procent af deltagerne i vores undersøgelse svarer, at andres forventninger til dem kan blive stressende.

Karakterer, bedømmelser, konkurrence og anerkendelse er med til at skabe høje forventninger. Vi har snakket meget om, hvilke forventninger, vi lader os presse mest af, og har fundet ud af, at det er forskelligt for alle. 

Undersøgelsen viser, at 57 procent af de unge, som har besvaret vores undersøgelse, bliver mest stresset af egne forventninger. Det betyder, at vi skal passe på med at sætte fokus på, at vi bare skal tro på os selv og vores drømme, for det er med til at skabe nogle høje forventninger.

I dag er det en del lettere at blive ramt af stress end tidligere. Sociale medier kan have en kæmpe indflydelse på det, og det at man hele tiden bliver målt og bedømt. Når mange unge ikke føler, at vi lever op til forventninger, bliver vi usikre og får et behov for anerkendelse fra andre. Vi begynder at tænke meget over, hvad andres holdninger er til os. 

53,5 procent svarer i undersøgelsen, at de var enten enige eller meget enige i, at de tænker for meget over, hvad andre syntes om dem. En måde man kan reagere på er, at man går ind i sig selv. Man tør ikke længere være åben og fortælle, hvad man har på hjerte. Man skjuler sig. Når man begynder at skjule sig, kan man også føle skam.

Skammen er et aspekt ved stress, som handler om, at man kan være bange for ikke at være god nok og ikke kunne leve op til sine egne eller andres forventninger. Derfor skal vi hjælpe hinanden.

For nogle kan det være en hjælp at vide, at andre også har problemer, og at man ikke er alene. Ud fra vores undersøgelse kan vi se, at 57,1 procent af deltagerne synes, det er en lettelse at vide, at de ikke er alene.

Vi har alle brug for hjælp, men på hver vores måde. At hjælpe en stressramt kammerat kan være svært. Det er vigtigt at vide, hvordan du kan hjælpe og på hvilken måde. Derfor skal vi være bedre til at få italesat vores problemer og tanker.

Vi har udviklet dialogkort, som er en god måde at komme i dialog på og få snakket om de svære ting. Du lærer både dig selv og dine kammerater bedre at kende ved høre deres tanker om nogle dilemmaer, vi alle kender til.

Du kan også finde ud af, hvordan du bedst kan hjælpe dine kammerater i en svær situation. Vi håber, at vores dialogkort kan hjælpe med både at sætte fokus på presset fra egne og andres forventninger og samtidig hjælpe med at håndtere dette pres, så den enkelte ikke står alene med det.