Skomager, bliv ved din læst!

KOMMENTAR: Ingen vil drømme om at give kristendommen skylden for forbrydelser begået af indfødte danskere. Hvorfor skal islam så bebrejdes, når indvandrere begår forbrydelser?

I sin iver efter at »oplyse« Kristeligt Dagblads læsere om »islams ondskab« (ugens profil den 24. marts) skyder sognepræst Rolf Slot-Henriksen (RSH) sig selv i foden og stiller nok en gang sin besynderlige logik og eklatante uvidenhed om islam og Koranen til hvermands skue: RSH mener eksempelvis, at nogle unge muslimske mænds voldtægt af danske piger »er et resultat af et dybt skel mellem to kulturer: dansk kristen kultur og islamisk kultur«. Er det så mon et resultat af dansk kristen kultur, at nogle etnisk danske, ikke-muslimske mænd voldtager og på anden måde forgriber sig på piger og kvinder i alle aldre? I øvrigt findes der ikke nogen entydig kristen eller islamisk kultur, idet både kristendommen og islam har taget farve efter en velsignet mangfoldighed af kulturer - og i århundreder har eksisteret side om side i disse forskellige kulturer. Mange af de værdier, som vort samfund bygger på, er - skønt de her på vore breddegrader har udviklet sig inden for en kristen kultur - lige så islamiske, som de er kristne. Derfor er der intet modsætningsfyldt i at være dansk og muslim, og man bliver ikke mindre glad for sit fædreland, fordi man bekender sig til en anden tro end flertallets. Hvis RSH ville gøre sig den ulejlighed at læse Koranen og følge med i den debat, der foregår rundt omkring i verden - også blandt muslimer i Danmark - ville han vide, at Koranen taler for både ytringsfrihed under ansvar, ligestilling og demokrati i en eller anden form. Han ville også vide, at Koranen ikke opfordrer til at »underkue kvinderne og stene dem, hvis de begår fejltrin, og slå ihjel, hvis nogen forlader islam«, men tværtimod taler om menneskenes ligeværd, om tilgivelse og forsoning og om trosfrihed. RSH påpeger ganske rigtigt, at »når der i kristendommen er begået grimme ting, er der tale om mennesker, som ikke har handlet i overensstemmelse med kristendommen«. Hvorfor er det da så svært at forholde sig til og acceptere, at der også i andre religioner er mennesker, der ikke handler i overensstemmelse med deres tro og misbruger den for egen vindings skyld? Hvis RSH mener sig berettiget til at drive hetz imod islam og søge konfrontation i stedet for dialog, fordi »de muslimske renhedsforskrifter med halal-slagtet kød osv. strider imod den kristne opfattelse«, hvorfor drager han da ikke også på korstog mod jøderne og deres schæchtning - eller mod vegetarer? Er det virkelig så svært at tale med muslimer i stedet for at tale om dem? I sin »oplysningskampagne« om islam på internet og i andre publikationer henviser RSH uden blusel til Chris Hinrichsens bog »Islam - integration eller?«. En bog, der er fyldt med billedmanipulationer, forkerte personoplysninger, ufuldstændige og decideret ukorrekte kildehenvisninger, fejlcitater, umarkerede citater og et syndigt virvar af citater og forfatterens egne holdninger uden angivelse af, hvad der er hvad. En bog, der gør Khomeini og alskens ekstremister til talsmænd for sand islam - hvilket nogenlunde svarer til, at man tager hændelserne i Jonestown eller Hitlers »Mein Kampf« som udtryk for sand kristendom. RSH henviser til nævnte bog med en sådan vedholdenhed, at man fristes til at tro, at det er ham selv, der gemmer sig bag pseudonymet Chris Hinrichsen! Rolf Slot-Henriksen vil ifølge eget udsagn hellere beskæftige sig med danske traditioner og skikke, spille dukketeater og studere nærdødsoplevelser end at problematisere muslimsk kultur. Gid han dog ville gøre alvor af det! Jeg er sikker på, at han ville blive et langt gladere og mere afbalanceret menneske end nu, hvor han har gjort det til en sur pligt at rakke ned på sine medmenneskers tro og traditioner. Aminah Tønnsen, forfatter, Gl. Kongevej 167, Frederiksberg