Prøv avisen

Skråsikker fordom

- Foto: Corbis

Forfejlet kritik af korstogsseminar

Af Carsten Breengaard

ISLAMKRITISK NETVÆRK holdt lørdag den 13. september et seminar om korstogene. Netværket havde fundet emnet væsentligt, fordi det i meget bred almindelighed antages, at de middelalderlige korstog i perioden 1096-1291 er forklaringen på den arabiske verdens had til Vesten.

Synspunktets klassiske form mødes for eksempel i den arabiske korsfarerhistoriker Amin Maaloufs også på dansk udgivne bog Korstogene, som araberne ser dem, hvor de afsluttende ord lyder: Der ingen tvivl om, at bruddet mellem de to verdener stammer fra korstogene, som araberne den dag i dag betragter som en voldtægt.

Nu er der jo faktisk endog meget gode grunde til at kaste et kritisk blik på netop det, der antages ingen tvivl at være om. I en del historisk litteratur om det muslimske Andalusien er det i en årrække blevet hævdet, at denne pragtkultur i en meget lang periode var totalt overset af vestlige historikere. I den sag måtte man til arabiske historikere for at blive oplyst! Nu er der faktisk en del tvivl om denne sag. Det er nemlig blevet påvist, at det muslimske Andalusien enten står umådeligt svagt eller helt er fraværende i arabisk-muslimsk kulturhistorisk bevidsthed.

Islamkritisk Netværks seminar om korstogene tog sigte på at rejse et tilsvarende kritisk spørgsmål ved, om det nu var så ubetvivleligt, at bruddet mellem de to verdener stammer fra korstogene. Til belysning af emnet var valgt en håndfuld historikere, kirkehistorikere og teologer med høj akademisk kompetence inden for området. Jeg var mødeleder, og jeg har en doktorgrad i middelalderkirkehistorie.

Som mødeleder var jeg selvsagt oplivet over at modtage en henvendelse fra Folkekirkens Infocenter i Københavns Stift med henblik på et interview til centrets hjemmeside. Det blev imidlertid et noget forunderligt interview. Info-medarbejderen tog omgående ordet for at belære mig om, hvor meningsløst og fagligt uinteressant, seminarprogrammets indledning var.

Og at info-medarbejderen faktisk så det som sin opgave at informere om egne holdninger og ikke seminarets problemstilling, blev endnu tydeligere, da jeg så den fremsendte kladde. Jeg måtte derefter faktisk tale med halvstore bogstaver for at gøre det klart, at hvis det overhovedet var så væsentligt, hvad Infocentrets medarbejdere selv mener, så kunne de passende fremføre det efter, at de havde hørt foredragene.

RESULTATET AF denne lille informationsstrid blev vist nogenlunde sobert. I hvert fald tydeligvis for sobert for Infocentret, der straks fik stablet to omklamrende artikler på benene. Den ene under overskriften Historien kan bruges og misbruges, hvorved det fikst blev insinueret, at vi gjorde det sidste.

Den anden havde overskriften Det er absurd. Også den anden artikel fusker med sproget. Der formodes det ikke, at seminardeltagerne møder op, nej, de påstås at ville troppe op. Hensigten var tydelig. Infocentrets vinklede ordvalg skulle antyde, at vi havde at gøre med Folkekirkens Hells Angels. Seminardeltagerne forventedes at ville genopføre pave Urban IIs korstogsappel, derefter råbe Gud vil det! og så styrte ud i Københavns gader for at jagte stakkels, fredelige muslimer.

KRISTELIGT DAGBLAD fulgte lørdag den 13. september denne demagogiske misinformation op med en kommentar af Kurt Villads Jensen. I artiklen hælder lektor Kurt Villads Jensen forfatter til en halvmytologisk bog om korstogene så yderligere en spand møg ud over Islamkritisk Netværk generelt og dagens seminar specielt.

På samme måde som Infocentrets bidrag var der tale om en advarsel mod deltagelse. Også forskeren Villads Jensen fandt det unødvendigt at høre. Han vidste på forhånd. Heller ikke hos ham var der nogen tvivl om.

Jeg vil gerne på Netværkets, og ikke mindst på de medvirkende forskeres vegne sige, at nu må bunden da vist være nået. Nu er demagogien og den skamløse vilje til at dæmonisere mulige modstandere kommet til et punkt, hvor det er nok!

Infocentret, der noget prætentiøst kalder sig Folkekirkens, men vist reelt er en afdeling under Københavns bispeembede, har i denne sag lagt sig i det spor, som stiftet med stiftspræst Lissi Rasmussen i spidsen har udstukket i forhold til Islamkritisk Netværk. Disse påståede tilhængere af åben dialog har endnu en gang tilsidesat enhver anstændig faglig redelighed og hengivet sig til propagandaens orgier.

At en universitetslærer nu har slået følge med Københavns Stifts info-mafia, må selvfølgelig blive hans egen sag. Men han burde nu have haft så megen omsorg for sin egen videnskabelige troværdighed, at han havde modtaget Islamkritisk Netværks invitation til at forelægge sine egne synspunkter til åben debat. Villads Jensens faglige ambitioner synes erstattet af forfængelighedens glæde ved at komme ind i varmen hos dem, der altid besidder de meninger, der ingen tvivl er om.

Carsten Breengaard er lektor, dr.theol. og medlem af Islamkritisk Netværk