Prøv avisen

Skyd ikke budbringeren

KOMMENTAR: U-landsorganet »Udsyn« takkede af med artikler om både at bekæmpe Dansk Folkeparti og om de rædsler, som nogle islamiske samfund udsætter kvinder og børn for

Da jeg i fredags modtog »Udsyn«, tænkte jeg i første omgang på Hamlet i en ny udgave, men så fik jeg øje på tekstbåndet nederst på siden: »Folkekirken burde bekæmpe Dansk Folkeparti«. Havde tekst og billede noget med hinanden at gøre? Intet. Derimod var der en artikel inde i bladet, hvor en professor fremkommer med opfordringen, eller hvad det nu måtte være. Han kan selvfølgelig have lov at mene, at dette er folkekirkens vigtigste opgave. Når »Udsyn« derimod annoncerer hans påstand, som det her er gjort, kan man som kristen og medlem af Dansk Folkeparti kun græde tørre tårer over, at dette delvist skattefinansierede organ nu må indstille sig på at lukke. Alligevel er jeg ked af, at »Udsyn« ikke kommer igen, for det er væsentligt at underrette os alle om, at vi bør have en samvittighed og et ansvar, som omfatter andre end lige os selv. Artiklen om »Lidelsens anatomi« konfronterede os f.eks. med, hvilke ufattelige rædsler et f.eks. islamisk samfund tillader dets kvinder og børn at udsættes for. Når Dansk Folkeparti er interesseret i at værne om danskhed, kristendom som et fundament derfor og en nationalstat, hænger det sammen med, at man ved, hvordan frihed, demokrati og religionsfrihed har det under islamiske forhold - og i øvrigt under mange andre forhold. Demokrati er jo ikke den mest almindelige styreform. Sådan ønsker vi ikke, forholdene i Danmark skal være. Nogle danskeres idelige tiltag i retning af at imødekomme ethvert ønske fra de fremmede, som kommer hertil, skal altid holdes op imod de idealer, vi har for vort samfund. Det er ikke racisme eller foragt for de fremmede. Det er en nødvendig beskyttelse af os selv som folk og som værter (læs: dem, der betaler regningerne). Mange - både enkeltpersoner og medier - har så travlt med at fortælle os, at vi fortjener at blive bekæmpet, måske endda udslettet, hvis vi nærer respekt for og kærlighed til det at være dansk og kristen. Det er ukristeligt efter min mening, og det nytter ikke, at man ikke vil høre det advarende budskab, som bringes, men blot slår budbringeren ihjel, selv om det er set før. Islam har fyldt meget i Kristeligt Dagblad de senere år. Den dialog, der ofte lægges op til med muslimerne, flytter helt sikkert nogle, men næppe muslimerne. Hvis det er Dansk Folkeparti, der er den største trussel for os som folk og kristenhed, behøver man jo heller ikke at tage andet alvorligt. Når jeg stadig - trods bladets »begejstring« for islam - holder Kristeligt Dagblad, hænger det sammen med, at der bringes stof, som jeg nødigt vil undvære, men også at jeg ikke ønsker at være med til at slå en budbringer ihjel, selv om den en gang imellem harmer mig, og jeg føler, at jeg fra forskelligt hold må finde mig i beskyldninger, som ikke er rimelige og næppe ville blive tolereret, hvis de gik ud over andre end Dansk Folkepartis medlemmer. Inge Lise Lyse, byrådsmedlem i Skive for Dansk Folkeparti, Vinkelpletvej 12, Højslev

Andre læser lige nu