Prøv avisen

Socialøkonomien kan hjælpe os ud af krisen

Ved at bygge på principper som frivillighed, lighed og solidaritet kan socialøkonomien hjælpe EU med at komme ud af krisen, ifølge debattører

Med EU og Danmark ude i den værste økonomiske krise i nyere tid er der brug for andet end blot nedskæringer. Socialøkonomien er et alternativ, der kan hjælpe de mange millioner af borgere, der marginaliseres fra det arbejdsmarked, som kræver stadig flere hænder, ifølge Ole Christensen, Emilie Turunen og Carl Christensen

Europa er ude i et regulært økonomisk og socialt stormvejr. Hver tiende EU-borger er arbejdsløs for unge under 25 år er det mere end hver femte. Værst står det til i Sydeuropa, men også i Danmark har arbejdsløsheden været stigende de seneste år. Konsekvensen er, at fattigdommen stiger, og at stadig flere ekskluderes fra et stadig mere krævende arbejdsmarked og dermed fra samfundet.

Gennem de seneste 20-25 år har Danmark haft mellem 700.000 og 800.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder uden for det normale arbejdsmarked. Det drejer sig om førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, mennesker på sygedagpenge og langtidsledige. Mange har både lysten og viljen til at bidrage til samfundet.

LÆS OGSÅ: Erhvervslivet vil styrke den sociale indsatsSocialøkonomien rummer muligheden for at gøre tingene på en anden måde. Med socialøkonomiske initiativer kan vi skabe et parallelt arbejdsmarked, der supplerer det traditionelle arbejdsmarked, og gøre det muligt at løse nyttige samfundsmæssige udfordringer af mennesker, der ellers er ekskluderet fra arbejdsmarkedet.

I Danmark er flere socialøkonomiske projekter blevet søsat. Der er for eksempel et andelsorganiseret hotel, hvor mange af de ansatte er udviklingshæmmede eller har psykiske problemer. Der er etableret en cateringvirksomhed, hvor mennesker med alvorlige hørehandicap er ansat og uddannes, ligesom Specialisterne arbejder for at inddrage autister i løsningen af it-opgaver. Andre virksomheder har et mere produktions- og markedsorienteret sigte. Det gælder eksempelvis Huset Venture, som inddrager fysisk handicappede i løsningen af regnskabs- og layoutopgaver for firmaer og foreninger.

Virksomhederne fungerer, fordi de er drevet med stor passion og engagement. De inddrager en arbejdsstyrke, som ellers ikke ville få lov at bidrage til samfundet og fællesskabet.

Og det er ikke, fordi der mangler opgaver, som kan tages op og løses i et samspil mellem kommuner, aktive borgergrupper og frivillige. Det kunne ske i ny civilsamfundsmobilisering, hvor danske erfaringer fra andels- og højskolebevægelse samt arbejderbevægelsens kooperativer kunne være relevante.

Det vil kræve et spillerum, hvor der kan udvikles levedygtige fællesskaber, hvor mennesker på egne vilkår tager ansvar for hinanden, og hvor udsatte grupper kan udfolde deres ressourcer og vise at jeg dur til noget.

Selvom der er flere og flere initiativer i Danmark er potentialet langtfra indfriet. Det skyldes, at der i Danmark, ligesom i flere andre EU-medlemsstater, ikke er den politiske vilje til for alvor at fremme socialøkonomien. Det skal vi gøre op med.

LÆS OGSÅ: Når penge er midlet, ikke måletDet er derfor glædeligt, at EU-Kommissionen for nylig lancerede Social Business Initiative. Planen består af et støtteprogram på 90 millioner euro, der målrettes sociale virksomheder, ligesom man vil gøre socialøkonomiske virksomheder til en prioritet i tildelingen af ressourcer fra Den Regionale Udviklingsfond og Socialfonden. Endvidere skal aktører fra civilsamfundet have nemmere ved at søge om støtte til socialøkonomiske projekter.

Der skal dog fortsat arbejdes for, at der kommer decideret lovgivning, der skal sigte mod en opblødning af det stive bureaukrati inden for beskæftigelsesområdet. For vi skal ikke lade bureaukrati spænde ben for iværksætterlysten, kreativiteten og det sociale engagement.

Med EU og Danmark ude i den værste økonomiske krise i nyere tid er der brug for andet end blot nedskæringer. Socialøkonomien er et alternativ, der kan hjælpe de mange millioner af borgere, der marginaliseres fra det arbejdsmarked, som kræver stadig flere hænder, der kan tage fat.

Ved at bygge på principper som frivillighed, lighed og solidaritet kan socialøkonomien hjælpe EU med at komme ud af krisen, men også bidrage til på længere sigt at styrke vores sociale model.