Søndagsordet: Den forandrende kærlighed

7. søndag efter trinitatis II

Matthæusevangeliet 10, 24-31

Når jeg taler med par, der skal giftes og spørger ind til deres beslutning om det, at skulle give hinanden deres ja i kirken, er svaret ofte: ”Vi har lyst til at fortælle hele verden om vores kærlighed.”

Når forældre bærer et barn til dåben, kan der være en tilsvarende lyst til at vise kærligheden frem med taknemmelighed og glæde, både overfor familie og venner, og i kirken – som et offentligt rum.

Begge situationer tror jeg handler om, at den kærlighed man oplever, ikke kan holdes inde. Man har simpelthen lyst til at fortælle alle om det store, der er sket, og om den glæde, man bærer i sig.

I teksten fra Matthæusevangeliet bliver vi bedt om at være ligeså passionerede omkring troen, som vi er det i et kærlighedsforhold.

Jesus siger: Hvad der viskes jer i øret, skal I prædike fra tagene.

Der er ikke mange, der har den tilgang til tro eller religion. For os danskere har troen det med at være et mere privat anliggende, som man ikke deler med ret mange. Det kan være svært at sætte ord på det, man tror på, og det kan også være grænseoverskridende, fordi man måske vil blive opfattet anderledes, end man ønsker det.

Men hvis vi alene gør troen til et privat anliggende, så bliver den svag, for den kristne tro lever i høj grad af fællesskab. At være kristen kan aldrig kun være noget, man holder for sig selv og udelukkende dyrke i sit indre.

Nej, at være kristen er en måde at leve sit liv på, det er en tilgang til verden og vores medmennesker, der er formet af næstekærlighed, og af en forståelse af livet som givet af Gud.

Og det er også det, som evangelieteksten opfordrer os til; at lade troen blive til liv, for på den måde viser kærligheden sig i verden. Kristendommen handler også om en forandrende kærlighed, som den vi kan opleve, når vi møder den eneste ene eller bliver forældre til et barn. Når vi oplever den livsforandrende kærlighed, er det som om vi bliver givet et nyt perspektiv eller en større horisont, og sådan skulle troen også gerne få os til at se på livet og på hinanden, så vi får lyst til at give videre af det, vi har fået. 

Søndagsordet skrives på skift af sognepræst i Varde Morten Thaysen, sognepræst i Jægersborg Lea Skovsgaard, lektor, cand.theol. Leif Andersen og pastor emer. Lisbeth Smedegaard Andersen

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.