Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Søndagsordet: Et sidste farvel

Første søndag efter trinitatis

Lukasevangeliet 12,13-21