Sørine Gotfredsen: Der venter mange diskussioner om kirkens tilpasningsdygtighed

Kirkeministeren har sløjfet klausulen om, at menighedsråd kan fravælge kvinder til præsteembedet, og det er en fornuftig beslutning. Men kirken skal stadig gå en svær balancegang mellem at tilpasse sig tiden og bevare dens grundidentitet