Sognepræst: Jeg ville ikke have lyst til at melde mig ind i folkekirken efter at have set de film

Hvad er det for en leddeløs kirke, hvor man korser sig for Bibelens autoritet og dyrker sin egen? Jesper Bacher tror ikke, at han ville tilslutte sig folkekirken på baggrund af de nye kortfilm fra Grundtvigsk Forum

Tre korte film er blevet til som et værktøj, der skal forklare folkekirken for nydanskere, men sognepræst Jesper Bacher er ikke overbevist.
Tre korte film er blevet til som et værktøj, der skal forklare folkekirken for nydanskere, men sognepræst Jesper Bacher er ikke overbevist. Foto: Skærmbillede, Grundtvigsk Forum og Vesterbro Sogn.

Hvad er folkekirken? Ja, ifølge Grundlovens paragraf 4 er det den evangelisk-lutherske kirke, som understøttes af staten, men hvordan skal man nærmere forklare landets største kirkesamfund for folk udefra? Hvordan præsentere folkekirken historisk, teologisk og organisatorisk for mennesker med en anden kulturel og national baggrund?

Den opgave har Grundtvigsk Forum og Vesterbro Sogn taget på sig og produceret tre kortfilm, som fortæller om folkekirken under titlerne ”Hvorfor går danskerne så sjældent i kirke?”, ”Hvorfor er præsten ligeglad med, hvem du går i seng med, og hvilken autoritet har Bibelen”, og ”Hvorfor er der ingen, der bestemmer i folkekirken?”. Filmene kan findes på Grundtvigsk Forums hjemmeside og kan også ses på arabisk, farsi og engelsk.

Gad vide, hvilket indtryk de film gør på deres målgruppe. Det er svært at sige og afhænger selvfølgelig af flere forhold, men hvis jeg kom udefra med en kristen baggrund, tror jeg ærligt talt ikke, jeg havde lyst til at blive medlem af folkekirken på baggrund af de film.

Hvad er det for en leddeløs kirke, hvor man korser sig for Bibelens autoritet og dyrker sin egen? Ja, ja, jeg ved kun alt for godt, at sådan kan folkekirken vitterligt fremstå, og kortfilmenes fremstilling er ikke grebet ud af den blå luft, men der gøres nærmest en dyd ud af forholdene. Nuvel, der er også faktuelle oplysninger om folkekirken, som ikke kan bestrides, og skal man glæde sig med de progressive grundtvigianere, kan man om ikke andet glæde sig over den folkekirkelige frihedstradition, som også giver frihed og rum til en ganske anden kristendomsforståelse end den, som lægges frem i kortfilmene.

Det er mest markant i filmen ”Hvorfor er præsten ligeglad med, hvem du går i seng med, og hvilken autoritet har Bibelen?”. Mærkeligt at gøre så meget ud af det seksuelle i en kort præsentation af folkekirken. I betragtning af hvor ligeglad præsten angiveligt er med folks sexliv, er filmens skabere ret optagede af at få det fortalt. Bør præsten mon også være ligeglad med, hvis man går i seng med naboens ægtefælle? Er det alt sammen lige meget, så længe man kalder det kærlighed?

Grundtvig kommer til at lægge navn til ikke så lidt, når det hedder om arven fra den gamle kæmpe: ”Det er især på grund af hans indflydelse, at mange ikke opfatter Bibelen som en autoritet.” Det tilføjes imidlertid, at det ikke betyder, at Grundtvig var ligeglad med Guds ord, men han mente, at ”Guds ånd kommer før og står over det skrevne ord”.

Men hvordan kan man skelne Guds ånd fra sin egen og tidens ånd, hvis man ikke måler ånden på ordet? Man slipper jo ikke for autoritet nogetsteds, og hvis Bibelen ikke er autoritet i kirken, hvad og hvem er så? Selvfølgelig må Bibelen tolkes, men det må den netop som kirkens autoritet.

Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet har sagt, at filmene ”repræsenterer en grundtvigsk tilgang i folkekirken”. Måske skulle andre kræfter også præsentere deres? Den grundtvigske tilgang skulle nødigt gå enegang.

Jesper Bacher er sognepræst.