Sognepræst om faldende dåbstal: Det skyldes uvidenhed om, hvad religion og tro er

Når småbørnsforældre fravælger barnedåben, skyldes det, at de ved for lidt om kristentroen og tager misforståede hensyn til barnets frihed. Kirkens svar må være at opklare misforståelsen og fortælle, fortælle, fortælle, skriver præst og forfatter

Faldende dåbstal har afstedkommet en diskussion om, hvorvidt man skal lave om på dåbsritualet.