Prøv avisen

Solens blanke lue

FORSKNINGSFRIHED : Hele forsknings- og uddannelsessektoren helt ned til folkeskolen bliver udsat for en central styring, som ligger meget fjernt fra den grundtvigske tradition

TAK TIL Dorthe Jørgensen og Peter Kemp for deres kronik i Kristeligt Dagblad den 6. juni vedrørende tradition og overlevering samt det frie initiativ som borgerlig-liberalt kendetegn. Teksten var som talt ud af mit hjerte.

Hele forsknings- og uddannelsessektoren helt ned til folkeskolen bliver, som det da også påpeges i kronikken, nu udsat for en central styring, som ligger meget fjernt fra den grundtvigske tradition. En tradition, som vor undervisningsminister er rundet af, og som står mit hjerte nær: den frie tanke og det levende ord.

Denne frihed medfører da fra forskernes og lærernes side, at deres resultater og undervisning formidles med folkerøst, som Grundtvig påpeger det i sin sang (1839), Er lyset for de lærde blot?.

Forsknings- og undervisningsfriheden vil indebære (den) risiko, at nogen misbruger den men det er den pris, man må betalefor originalitet og kreativitet, påpeger Dorthe Jørgensen og Peter Kemp.

Denne anskuelse falder helt i tråd med nogle strofer i ovennævnte sang, en sang, som min forstander på Rønshoved Højskole (som også er Bertel Haarders baggrund) lagde os elever (i alle aldre) på sinde:

Skal for misbrugens skyld måske/på åndens himmelbue/ vi heller mulm og mørke se/ end solens blanke lue?.

Hanne L. Kjer Hansen,

konsulent, mag.art. & ph.d.,

Hundklem 5,

Løjt Kirkeby,

Aabenraa