Prøv avisen

Sprogpoliti er ikke vejen frem

Dansk Sprognævn har til opgave at fastlægge det helt basale i det skriftlige sprogbillede -- nemlig stavningen og tegnsætningen. Derudover har nævnet en rådgivende opgave i forhold til sprogbrugen i øvrigt. Men jeg mener ikke, at det skal tillægges yderligere beføjelser, skriver kulturministeren. Foto: ThinkFoto.dk

Vi skal overholde sprogets færdselsregler, men der skal ikke være noget sprogpoliti i Danmark, skriver kulturminister Per Stig Møller (K)

VI SKAL PASSE PÅ det danske sprog – der er ingen andre, der gør det for os. For os fem millioner danskere er det danske sprog en hjertesag. Det er sproget, der binder os til vores historie og kultur og binder os til hinanden i et fællesskab og et samfund, der efter global målestok stadig hænger imponerende godt sammen.

LÆS OGSÅ k.dk/dansk-sprog

Vi skal derfor have fokus på sproget. Lykkeligvis er dansk stadig et komplet og samfundsbærende sprog – et spillevende sprog, der kan bruges i alle livets forhold. Det må vi ikke tage for givet, for det er ikke mange generationer siden, det ikke forholdt sig sådan.

Engang skulle man kunne latin – og siden tysk og fransk – hvis man ville tale med om de store linjer i samfundet eller om de nyeste erkendelser inden for videnskab og kultur. Sådan kan det blive igen, hvis vi svigter vores ansvar.

Derfor har regeringen sat fokus på det danske sprog. Vi har lanceret en sprogpolitik, der styrker sprogets placering i skolerne, giver opmærksomhed på sproget på universiteterne og slår et slag for glæden ved det danske sprog.

At vi tager ansvar for det danske sprog, betyder naturligvis også, at vi udviser helt konkret omsorg for, at vi opretholder sprogets "færdselsregler" om stavning og syntaks. Det er takket være disse regler, at vi kan bruge sproget til at udtrykke os nuanceret og præcist, og det er takket være disse regler, at det velskrevne sprog simpelthen kan være smukt.

Men det er samtidig i vid udstrækning regler, som vi selv som borgere må tage ansvaret for. Vi kan ikke bare sætte en statslig styrelse til at være sprogpoliti med en sproglov, for hvad er straffen for at overtræde den? Ingen.

Derimod har Dansk Sprognævn til opgave at fastlægge det helt basale i det skriftlige sprogbillede – nemlig stavningen og tegnsætningen. Derudover har nævnet en rådgivende opgave i forhold til sprogbrugen i øvrigt. Men jeg mener ikke, at det skal tillægges yderligere beføjelser.

Tag ikke fejl. Efter min mening er det en sproglig ulykke, at ordet "bjørnetjeneste" nu betyder to diametralt modsatte ting i forskellige generationer. "Bjørnetjeneste" betyder "en velment hjælp, som imidlertid gør mere skade end gavn". Ligesom der er en tendens til, at end ikke journalister behersker forskellen mellem "ligger" og "lægger". Når jeg møder dette, spørger jeg: "Sig mig, ligger du i ovnen, eller lægger du i ovnen?" Men det er skolen, ikke statslige institutioner, der skal håndhæve den slags.

Det ændrer naturligvis ikke ved, at Dansk Sprognævn i sit arbejde skal sigte efter et dansk, der på en gang er præget af kærlighed til det danske sprogs historie og lyst til at bevare et levende, men stadig præcist, sprog.

Det mener jeg også præger Dansk Sprognævns arbejde – man tager aldeles fejl af nævnets medarbejdere, hvis man tror, at institutionen er præget af ligegyldighed over for det danske sprog. Men for yderligere at styrke denne dimension af nævnets arbejde har jeg sørget for, at der er kommet en samarbejdsaftale i stand mellem Dansk Sprognævn og Det Danske Akademi, som er en forsamling af landets mest fremragende forfattere, der har som deres formål at virke for "dansk sprog og ånd".

Det er en gruppe mennesker, der er præget af en passion for præcist at sætte ord på enhver menneskelig erfaring, uanset hvor vanskelig den måtte være at formidle, og som forstår, at dette kræver et lykkeligt ægteskab mellem tradition og nybrud. For vi har brug for fortsat at udvikle dansk som et levende og komplet sprog.

Per Stig Møller (K) er kulturminister

Læs alle artikler om om udviklingen af det danske sprog på

@K.dk henvisning:k.dk/dansk-sprog