Prøv avisen
Etisk set

Stærke interesseorganisationer er demokratiets bagside

Det er ikke hensigtsmæssigt, når det lykkes stærke interessegrupper i samfundet at sikre et stort stykke af samfundskagen, frem for at vi sikrer en effektiv ressourceudnyttelse og sammen bidrager til at bage kagen større, skriver Mia Amalie Holstein, velfærds-politisk chef i Cepos.

Stærke interesseorganisationer med snævre interesser bilder folk ind, at forskellige former for regulering er i almenvellets interesse, mens det i virkeligheden kun fremmer lobbyisternes snævre egeninteresser, skriver Mia Amalie Holstein, velfærds-politisk chef i Cepos

DEN 14. DECEMBER fortsatte Tandlægeforeningen deres forhandlinger med Danske Regioner om en ny overenskomst. Et centralt punkt i forhandlingerne er tandlægernes ejerskabsrestriktioner, som betyder, at man 1) skal være tandlæge for at eje en tandlægeklinik, og at 2) en tandlæge maksimalt må eje to klinikker.