Prøv avisen

Steen Folke: Skellet mellem antizionisme og antisemitisme

KOMMENTAR: Israels apologeter bruger bevidst og kynisk etiketten »antisemit« for at lukke munden på kritikerne

Gang på gang er kritikere af Israels politik over for palæstinenserne blevet beskyldt for antisemitisme. Det er sket både herhjemme og i mange andre lande.

Israels apologeter har ganske bevidst og kynisk brugt etiketten »antisemit« for at lukke munden på kritikerne. Det siger sig selv, at ordentlige mennesker føler sig stærkt anfægtet af at blive sat i bås med Hitler og nazismen. Så beskyldningerne gør givetvis deres virkning og får nogle til at tie.

For et par og tyve år siden blev jeg selv beskyldt for at drive »jødehetz« som led i mit politiske arbejde som folketingsmedlem. Det var præcis lige så ubegrundet som i domprovst Anders Gadegaards tilfælde. Jeg var - og er fortsat - en skarp kritiker af skiftende israelske regeringers politik over for palæstinenserne i almindelighed og deres fremfærd i de besatte områder i særdeleshed. Men jeg havde al- drig skrevet eller udtalt noget nedsættende om jøder.

Jeg valgte at anlægge en injuriesag mod den overlæge i Aalborg, som havde fremsat beskyldningen, og jeg vandt sagen både ved byretten og - da han appellerede - ved Vestre Landsret. Det forhindrede naturligvis ikke nogle af de mest indædte og kyniske Israelstøtter i at fremture, nu f.eks. i den elegante version, »Steen Folke, der har dom for, at han ikke er antisemit« etc.

I forbindelse med retssagen var der en omfattende debat i aviser, radio og tv. Der blev hvirvlet meget snavs op, men jeg tror, debatten var nyttig. Bl.a. fik den præciseret det helt afgørende skel mellem antizionisme og antisemitisme. Lige som der er mange ikke- jøder, der forsvarer Israels politik, er der mange jøder, der er antizionister. De mener som jeg - og, så vidt jeg forstår, Anders Gadegaard - at der blev begået blodig uret mod det palæstinensis-ke folk med oprettelsen i Palæstina af staten Israel til det jødiske folk. Denne uret forvaltes nu, mere end 50 år senere, af Ariel Sharon med alt, hvad det indebærer af lidelser både for uskyldige palæstinensere og uskyldige israelere.

At Anders Gadegaard skulle være antisemit, fordi han i en prædiken har drag-et en parallel mellem den bibelske fortælling om kejser Herodes´ drab på børn og de drab på palæstinensiske børn, israelske soldater begår i dag, er naturligvis helt ude i hampen. Jeg synes, at det er trist, at begavede folk som tidligere overrabbiner Bent Melchior og formanden for Mosaisk Troessamfund, Jacques Blum, vil lægge navn til sådanne beskyldninger. Trist, men desværre ikke overraskende.

Steen Folke,

seniorforsker,

Ceresvej 2,

Frederiksberg C