Sten Krarup efter Leine-debat: Jeg afviser enhver lighed mellem forfatterens antisemitiske præst og min far

Vilhelm Krarup var modstandsmand og kan ikke sammenlignes med en karakter i Kim Leines nye roman "Karolines Kærlighed", skriver hans søn

Vilhelm Krarup var ikke antisemit, skriver hans søn Sten Krarup, efter flere har sammenlignet en nazivenlig karakter i Kim Leines nye bog med netop Vilhelm Krarup.
Vilhelm Krarup var ikke antisemit, skriver hans søn Sten Krarup, efter flere har sammenlignet en nazivenlig karakter i Kim Leines nye bog med netop Vilhelm Krarup. Foto: Hakon Nielsen/Ritzau Scanpix.

Forfatteren Kim Leines skildring af en nordjysk præst i en netop udgivet roman har givet mig anledning til disse linjer, idet flere anmeldere har antydet, at min gamle far, Vilhelm Krarup (1904-99) skulle være model for skildringen af en nordjysk præst, der skildres i romanen. Præsten er antisemit og udleverer i 1942 en jødisk familie til den tyske besættelsesmagt, efter familien i nogen tid har været gæster i præstegården.

En forfatter må naturligvis skrive hvad som helst, men jeg må afvise enhver lighed mellem forfatterens nordjyske præst og min far. Han, der måtte gå ”under jorden” i 1944 for sin deltagelse i modstandsbevægelsen var ikke antisemit, så meget mere som hans morfar, Carl Paul Caspari, var fuldblods jøde.

Min fars holdning har kirkehistorikeren Martin Schwarz Lausten gengivet i sin skildring af den såkaldte ”Hoffmeyersag” i bogen ”Jødesympati og jødehad”. Hoffmeyersagen er i korthed refereret i af P.G. Lindhardt i Gyldendals ”Den danske kirkes historie” fra 1998. På side 266 skriver Lindhardt: ”To præster i Aarhus stift bad 23. maj 1945 kirkeministeriet om at blive fritaget for biskop Hoffmyers tilsyn, fordi han på et konvent i Randers i 1942 skulle have udtalt sig 'tyskvenligt og jødefjendtlig'. … Sagen vakte for alvor opsigt, da professor Løgstrup i et åbent brev til modstandsbevægelsens ledelse i Århus (hvori Hoffmeyer havde sæde) forlangte ham udstødt af deres midte. I modstandsbevægelsen tog man afstand, fordi man anså angrebene på biskoppen som led i et kirkepolitisk opgør, der var bevægelsen uvedkommende. … 11 præster fortsatte at aktionere”.

Tilbage til Martin Schwarz Lausten: I en note fundet i Rigsarkivet til sagen nævner han navnene på de 11 præster og skriver dernæst: ”Til dem sluttede sig sognepræst Vilhelm Krarup, Hammelev-Enslev, som i et særskilt brev tog afstand fra den afvisning, som modstandsbevægelsens Jyllandsledelse og Aarhus’ lokalkomité havde vist Løgstrups ovennævnte brev. Den var usaglig, idet der med biskoppens tale om jødeforfølgelse og retskrav ikke var tale om et indre kirkeligt anliggende, men om et offentligt dansk anliggende.”

Blot for at understrege, at der ingen lighed er mellem min gamle far og Kim Leines person.

Sten Krarup er søn af teolog, præst og modstandsmand Vilhelm Krarup.