Stop usund religiøs påvirkning af børn

SKOLESPIRITUALITET: Når nu Vækstcentret står for en religion, der gør dem ude af stand til at anerkende sig selv som religiøse, så er det dybt utroværdigt at sætte Vækstcenterfolk til at stå for at adskille religion og spiritualitet

I Århus har folk tilknyttet Jes Bertelsens nyreligiøse vækstcenter afholdt en konference for 750 lærere, der skulle give disse folk redskaber til at udvikle børnenes niende intelligens. Derved forstås deres eksistenstielle og spirituelle intelligens.

I Kristeligt Dagblad har man allerede skrevet om konferencen to gange, men alle oplysninger er ikke kommet frem. Derved kan det måske være uklart for Kristeligt Dagblads læsere, præcist hvor kritisabel konferencen var, og hvor skræmmende perspektiverne er.

I Danmark holdes kirke og skole adskilt, så alle trygt kan sende deres børn i den samme folkeskole, og alle får den samme basale dannelse. Folkene bag konferencen forsikrer om, at de har sorteret religiøse elementer fra. De glemmer at fortælle, at de slet ikke opfatter deres religion som en religion, mens alle udenforstående betragter det som en sådan.

Præcis ligesom mange andre nyreligiøse betragter de deres religion som en dogmeløs spiritualitet, der kan trække på teknikker fra alle religioner. Man glemmer bare at fortælle, at man tror på 1) Karma og reinkarnation

2) At mennesket skal vende sig ind i sig selv for at gå igennem en oplysningsproces3) At oplysning ikke er et spørgsmål om tro, men om viden eller indsigt4) At oplyste forstår andre religioner bedre end deres tilhængere5) At Jes Berthelsen er et særligt oplyst menneske, som vi derfor skal underordne os for at få den bedst mulige selvudvikling.

Disse dogmer gør, at Bertelsen er stifter af en potent ny religiøs bevægelse, der er synkretistisk, asiatisk inspireret og tilhører den religions-familie, man kalder new age. De samme dogmer gør, at tilhængerne tror, at de ikke er religiøse.

Når nu Vækstcentret står for en religion, der gør dem ude af stand til at anerkende sig selv som religiøse, så er det dybt utroværdigt at sætte Vækstcenterfolk til at stå for at adskille religion og spiritualitet. Religion og spiritualitet kan ikke adskilles. Man bliver ikke hindu af at dyrke yoga, men en spirituel praksis hviler altid på et mere eller mindre tydeligt religiøst dogmatisk grundlag.

Dermed burde det være ulovligt at implementere konferencens idéer i skolen. Undervisningsminister Bertel Haarder blev gjort opmærksom på problemet og fejede det af banen med, at lærere sagtens kan skelne. Faktisk blev vi på Dialogcentret ringet op af konferencedeltagere, der netop godt kan skelne. De følte sig taget ved næsen af Vækstcentrets folk.

Problemet ved Vækstcentrets religion er, at den er indadvendt og totalitær, hvor åndeligt udviklede får megen magt, og hvor fokus flyttes fra samfundet til din egen navle. Du gavner i deres logik verden mest ved at dyrke din åndelige proces og få andre til at gøre det samme. Vi tror, at vindmøller hjælper miljøet og mindre travlhed afhjælper stress. At erhvervslivet og tilhængere af evig vækst ser en interesse i at alliere sig med folk, der mener, at folk kan afstresses uden at lave mindre, forandrer ikke vores syn.

Der er sagligt og ordentligt blevet advaret mod denne konference. En saglig og kritisk infogruppe bestående af blandt andre tidligere beboere på Vækstcentret har lavet en hjemmeside, udtalt sig til pressen, skrevet til Undervisningsministeriet og skrevet personlige e-mails til konferencedeltagere (se www.infogruppen.minisite.dk).

I Kristeligt Dagblads leder om sagen stod: Hovedproblemet i den spirituelle skoletendens er ikke først og fremmest religiøst () Hovedproblemet er samfundsmæssigt. Og det er langt værre. Men, som vi kan se ovenfor, er problemet både religiøst og samfundsmæssigt. Det kan vi så kalde det værste.

Jens Linderoth er leder af Dialogcentret.