Stor gruppe bag protestbrev: Nej til kirkeråd

Kirkefolk går sammen i en fælles protest mod et fremtidigt kirkeråd. Se hvem der har skrevet under her

Statens underskud bliver næste år på 96 milliarder kroner, forventer regeringen
Statens underskud bliver næste år på 96 milliarder kroner, forventer regeringen.

Ikke alle er lige begejstrede for tanken om, at beslutningsmagten i folkekirken i fremtiden samles i et kirkeråd.
Præster, provster, menighedsrådsformænd, universitetsfolk og folketingsmedlemmer har skrevet under på samme korte protestskrivelse:

VI, UNDERTEGNEDE, mener ikke, der skal laves et kirkeråd i den danske folkekirke.

Staten skal understøtte kirken i dens mangfoldighed, men ethvert kirkeråd vil betyde, at magten samles ét sted og hos nogle ganske få indflydelsesrige kirkefolk.

Kirken er derimod de lokale menigheder, støttet af provsti og biskop, understøttet af staten; og de over 160 års sædvane for at lytte og høre alle dele af kirken er det bedste redskab til at bevare en rummelig folkekirke og et godt forhold til staten.

LÆS OGSÅ: Flertal for kirkeråd i menighedsrådsforening

DE HAR SKREVET UNDER:

Poul Joachim Stender, sognepræst, Kirke Saaby; Else Agergaard, Esbjerg Kommunes skolevæsen; Tine Ravnsted-Larsen Reeh, mso pro-fessor, Købehavns Universitet; Benedikte Vejlby Baggesgaard, sognepræst, Ovsted; Brynhild Tophøj, RAMS; Peter Søgaard, religionspædagogisk konsulent i Ribe Stift; Solveig Paabøll Andersen, sognepræst, Billund-Grene; Torkild Jensen, sognepræst, Vester Åby; Knud Erik Kristensen, sognepræst, Munkebo; Jakob Køhn Andersen, sognepræst, Hørning; Hans H. Graversen, tidl. sognepræst, Vejlby; Thomas Møll Bramming, gymna-sieelev; Rasmus H.C. Dreyer, ph.d.-stipendiat, Københavns universitet; Stine Munch, sognepræst, Køben-havns Domkirke; Jette Langgaard, sognepræst, Thyregod; Carsten Mulnæs, sognepræst, Lillerød; Steffen Ravn Jørgensen, domprovst, Helsingør; Nana Hauge, valg-menighedspræst, Høve-Havrebjerg; Kirsten Overgaard Dissing, tidl. valgmenighedspræst, Bering; Vibeke Fongen, keramiker; Ole Bak Piekut, sognepræst, Vester Skerninge; Søren Hviid Petersen, lektor SDU; Lars Christiansen, ph.d., lærer; Claus Egelund, sognepræst, Højer; Kristen Skriver Frandsen, konstitueret sognepræst; Jonas Zuscke, HF-elev; Lars Bollerslev, lærer, Vittenberg-skolen, Ribe; Elise Lind Balslev, sognepræst, Bramming; Ole Madsen, sognepræst, Vilslev; Anders Kjærsig, sognepræst, Nørre Søby; Vibeke Budtz Svendsen, lærer, Svendborg; Kåre Egholm Pedersen, sognepræst, Vejlby; Torben Bram-ming, sognepræst, Ribe Domkirke og Seem Kirke; Bente Bramming, museumsinspektør, Ribe Kunst-museum; Mette Marslund, tidligere valgmenighedspræst, Vejstrup; Anne Marie Lilleør, lærer; Marianne Wagner, sognepræst, Mo; Merete Bøye, konstitueret sognepræst; Frank Hoffmann Sørensen, tekniker; Erik Nørkjær, kordegn, Rind-Kollund Pastorat; Simon Stubkjær, sogne-præst, Sct. Katharinæ, Ribe; Hans Hauge, lektor, Aarhus Universitet; Thue Kjærhus, forstander, Røns-hoved; Jakob Holst, konstabel; Pia Risom, lærer, Vittenbergskolen; Søren Uldum; Karin Friis Plum, sognepræst, Skelager; Thomas Aallmann, sognepræst, Thurø; Karina Aallmann, sygehuspræst, Svendborg; Mette Frydendal Tarpensen, sognepræst, Gjesing; Christian Egander Skov, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet; Martin Ravn, Københavns Univer-sitet; Kristine Krarup, Københavns Universitet; Marie Høgh; Katrine Winkel Holm, redaktør; Karen Horsens, tidl. domprovst; Elisabeth Krarup; Søren Krarup, tidl. sogne-præst; Robert Landeværn Ryholt, sognepræst, Roum; Vibeke von Oldenburg, sognepræst, Sottrup; Henning Ipsen, formand, Havrebjerg valgmenighed; Helga Ipsen, kasse-rer, Havrebjerg Valgmenighed; Hans Bitsch-Larsen, menighedråds-medlem, Sct. Catharinæ Kirke, Ribe; Grete Becker Christensen, menighedsrådsformand, Sct.Catharinæ Kirke, Ribe; Lise Trap, sognepræst, Kirke Eskilstrup; Mona Kruse Bernbom, menighedråds-medlem, Sct. Catharinæ Kirke Ribe; Per Ole Gert Jensen, Vester Broby Menighedsråd; Grethe Rigmor Madsen; Henrik Charles Vester, Sorø Menighedsråd; Christen Galsgaard, direktør, Sorø; Thomas Kallenbach, direktør, Haderslev; Mariane Schiøtt Eliasen, valgt kasserer ved Sorø Klosterkirkes Menighedsråd; Tove Christensen, formand for Vester Broby Menighedsråd; Karsten Bjerreskov Farup, sognepræst, Herstedvester; Agnete Raahauge, sognepræst, Hørup; Anders Raahauge, journalist; Eva Riis, sognepræst, Vojens; Knud Riis, sognepræst, Lintrup og Sønder Hygum; Jakob Sandal, sognepræst, Husby-Thorsminde; Tage Kristian Kristensen, sognepræst, Sædden; Majken Frost, tidl. sognepræst, Hornshyld; Niels Frost, tidl. læge; Margit K. Schelde, formand for Sorø Sogns Menighedsråd; Lis Dam-Jensen; Thorolf Jakobsen, formand, Dansk Kirkekomité i Oslo; Morten Brøgger, sognepræst, Kirke Stillinge-Hejninge; Inger Brøgger, gymnasie-lærer; Claus Thomas Nielsen, sognepræst, Stauning; Lars Berg Thomassen, sognepræst, Odder; Elsa Aastrup, fhv. organist; Valdemar Aastrup, pastor emeritus; Morten Rydal, sognepræst, Dølby; Lis Samuelsen, sognepræst, Sorø Klosterkirke; Jesper Bacher, sogne-præst, Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe; Anna Grethe Christensen, sognepræst, Aal; Torsten Dam-Jensen, sognepræst, Osted-Allerslev; Troels Bak Stensgaard, sognepræst, Vestervang Sogn, Helsingør; Margrethe Horstmann, konstitueret sognepræst; Anders Lundbeck Rasmussen, sognepræst, Dreslette-Helnæs; Anders Frederiksen, sognepræst, Slaglille-Bjernede-Alsted-Fjenneslev; Kristian Østergaard, sognepræst, Sorø Klosterkirke; Jan Unold, sognepræst, Gråsten-Adsbøl-Kværs; Thomas Beck, hærprovst; Anne Kjestine Petersen, medlem af menighedsråd, Hammel, og fhv. seminarielektor; Anne-Marie Pabst Jensen; Ole Brehm Jensen, tidl. hærprovst; Lene Mønsted, tandlæge; Mads Mønsted, sognepræst, Egernførde; Sten Krarup, tidl. major; Dorte Elsner, Augustenborg Menigshedsråd; Thorkil Sohn, formand for menig-hedsrådet i Husby Sogn; Heidi Kasper Hansen, sognepræst, Herfølge; Kirsten Høg, sognepræst, Nim-Underup-Føvling; Anders Frost, direktør, Aalborg; Anne Hesseldahl Lyster, organist, Broager; Jens Lyster, dr.theol.h.c., Broager; Per Haugaard, Augustenborg; Henrik Frost, København; Jesper Langballe, tidl. sognepræst; Christian Langballe, folketingsmedlem; Christian Munch, sognepræst, Nustrup; Anne Sofie Munch, sognepræst, Højrup-Gram; Mikael Kai Henriksen, lærer, Aarhus; Birte Holm, tidl. syge-plejerske; Christina Phillipstatt Schwencke, sognepræst, Grenaa; Peter Danielsen, sognepræst, Rimsø; Charlotte Locht, sognepræst, Grimstrup; Sussie Nielsen, kirkesanger, Sandager; Rolf Skat Henriksen, lærer; Stefan Lamhauge Hansen, studenterpræst, Køben-havns Universitet; Kasper Støvring, ph.d., kommentator; Victor Greve, sognepræst, Frederiksstad-Bedsted; Henrik Gert Olsen, sognepræst, Særslev; Bendicht Mader, sognepræst, Tårs; Jesper Krarup, lærer, Højer; Mikkel Crone Nielsen, frimenighedspræst, Ryslinge; Frits Erik Jensen, sognepræst, Harring-Stagstrup; Thala Juul Holm, provst, Tønder Provsti; Sabine Bech-Hansen, sognepræst, Aarhus Domkirke; Poul Erik Jensen, Thyregod.