Prøv avisen
Debatinterview

SU-protester: Reelt nødråb eller rituel nedskæringssang?

Studerende demonstrerer på Christiansborg Slotsplads imod de varslede nedskæringer på SU-området. – Foto: Emil Hougaard/Scanpix

Vi får en mindre mangfoldig studentermasse, og at adgangen til uddannelse bliver skåret væk for mange, siger

MED REGERINGENS FORSLAG til et nyt SU-system reduceres grundsatsen for stipendiet fra 5100 kroner efter skat til 4300 kroner efter skat. Til gengæld bliver det muligt at tage et større lån og tjene mere i studiejob ved siden af. Hvorfor er det et problem?

”Vi ved fra rigtig mange undersøgelser, at de, der bliver ramt, når det at uddanne sig er forbundet med låntagning, er studerende fra ikke-boglige hjem, hvor man ikke har været vant til at uddanne sig. Hvis det her kommer igennem, kommer det til at betyde, at vi får et mere ensartet uddannelsessystem, og at adgangen til uddannelse bliver begrænset for rigtig mange. Vi kommer til at opleve, at færre mennesker gennemfører deres uddannelse.”

De studerende skal jo ikke godkendes til lån på baggrund af deres opsparing. Så hvorfor er det sværere for en studerende fra mindre privilegerede kår end en fra et højt privilegeret hjem at tage lån?

”Jeg tror, det på mange punkter er kulturelt. Vi kan konkludere, at vi har mange forskere, som peger på, at det kan være et problem. Og at den her risiko‑ villighed i forhold til at tage en uddannelse er afhængig af, hvilken uddannelse man har. I Norge, der har et lånebaseret system, kan man se en enorm social slagside, i forhold til hvem der får problemer med at betale deres studiegæld af, når de er færdige med uddannelsen. Enlige forældre har for eksempel svært ved at komme ud af gælden.”

Hvad er der galt med, at studerende på landets videregående uddannelser – i fremtiden måske nogle af de mest vel‑ havende i vores samfund – skal afdrage på en studiegæld til lav rente, når de først kommer ud i arbejdslivet?

”For det første kan du ikke være sikker på, at du får et job med det samme. Du kan heller ikke være sikker på, at du får et job, der gør dig specielt velbetalt. Derudover er det lige meget, hvad du kommer til at tjene i fremtiden, hvis du ikke kan betale din husleje her og nu. SU er en forudsætning for, at vi kan betale vores regninger, vores husleje og kan tage i Netto. Jeg tror, der er mennesker, som på baggrund af det her forslag ikke kommer til at uddanne sig.”

Men de mennesker, der kommer til at gå på en uddannelse, vil jo stadig have det samme eller et større beløb til rådighed, når de altså har taget det her SU-lån. Så er der vel stadig råd til Netto?

”Så er vi tilbage ved min første pointe om, at de, der fravælger uddannelse på baggrund af lån, er unge, hvor uddannelse ikke ligger lige til højrebenet i det hjem, de kommer fra. Det betyder altså, at vi får en mindre mangfoldig studentermasse, og at adgangen til uddannelse bliver skåret væk for mange.”

Ifølge Tænketanken Kraka er Danmark – selvom vi har det mest generøse SU-system – det land i Norden, hvor unges uddannelsesvalg er stærkest forbundet med forældrenes uddannelse. De unge, der får mest i SU (2012-tal, red.), kommer typisk fra økonomisk velstillede familier og opnår samtidig nogle af de højeste indkomster efter endt uddannelse. Udhuler det ikke dit argument?

”Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke et argument for at cementere de forskelle, der i forvejen er. Det er ikke et argument for at hive tæppet væk under dem, der er i gang med at uddanne sig på trods af dårlige forudsætninger. Det er rigtigt, at der er rigtig mange uligheder i de livsmuligheder, vi har, men der er ikke nogen grund til at gøre det værre, blot fordi det i forvejen er skidt.”

Udgifterne til SU er i de senere år vokset, så de næsten matcher udgifterne til uddannelserne som sådan. Hvis ikke stipendiet skal skæres, hvor skal pengene til finansieringen af stadig større SU-udgifter så komme fra?

”Grunden til, at de to poster er begyndt at ligne hinanden, er jo, at man har valgt at skære systematisk på uddannelse over de seneste år. Det her er ikke et spørgsmål om finansiering til flere studerende, det er et spørgsmål om at finde penge til skattelettelser.”

Man kan spørge polemisk, om det ikke er den samme sang, vi hører fra jer, hver gang nogen vil røre ved SU’en – at det er en social massegrav?

”Jo, men det er også, fordi det er rigtigt. Vi har den holdning, at det er ekstremt farligt for den lige adgang til uddannelse at skære i SU’en.”