Svar til skoleelev: Forhåbentlig vil der i fremtiden ikke være børn, der ikke møder klassisk musik i skolen

Når en 7. klasseelev efter en koncert med ny klassisk musik udbryder ”jeg elskede det”, er vi på rette vej i udbredelsen af den klassiske musik til danske skoleelever

Børn i folkeskolen skal opleve mindst en koncert om året, er visionen fra det nationale kompetencecenter Levende musik i skolen.
Børn i folkeskolen skal opleve mindst en koncert om året, er visionen fra det nationale kompetencecenter Levende musik i skolen. Foto: Christian Brandt, Levende musik i skolen.

9. klasseselev Eigil Boye undrede sig her i avisen for nogle uger siden over manglen på klassisk musik i folkeskolens musikundervisning og stillede i den forbindelse spørgsmålet: Hvordan får vi flere unge til at beskæftige sig med klassisk musik?

Jeg bliver glad helt ind i hjertet, når den unge generation selv bringer sådan et tema på banen. Og skæver man til Fælles Mål for musikfaget i folkeskolen, skal eleven kunne lytte til og udtrykke sig ”om musik fra forskellige genrer, kulturer og perioder”. Så hvor ligger problemet?

Forklaringen kan være at en del musiklærere især i indskolingen ikke er uddannede musiklærere og dermed mangler de nødvendige kompetencer. I tilkøb kan der være berøringsangst over for at skulle undervise i klassisk musik.

Når det er sagt, får jeg lyst til at nuancere billedet af den klassiske musiks rolle i folkeskolen: Jeg arbejder for foreningen Levende musik i skolen, som hvert år sender professionelle musikgrupper i alle genrer ud for at spille koncerter for ca. 300.000 elever på skoler over hele landet. Knap en femtedel af koncerterne er klassiske. Til hver koncert findes der et undervisningsmateriale, som oftest henvender sig til musikfaget, og som skal forankre elevernes møde med den levende musik og sikre den musikalske dannelse. Derudover kommer koncerter og undervisningsmaterialer, som andre klassiske aktører som symfoniorkestre, basisensembler, Det Kongelige Teater med flere udbyder i skolen. 

Vi har hos Levende musik i skolen tidligere oplevet, at færre skoler efterspørger klassiske koncerter. På den baggrund startede vi i 2019 en større klassisk satsning, "Smag for klassisk" med støtte fra Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden. Formålet er at styrke den klassiske musik i vores koncertkatalog, arbejde med fordomme omkring klassisk musik på skolerne, og skabe netværk blandt ovennævnte klassiske aktører.

"Smag for klassisk" har givet os en række skarpe formidlingsgreb i rygsækken; skabt undervisningsmaterialer, der kan inspirere lærere, både de erfarne og nybegynderne, og vakt begejstring på skoler, der ikke før har modtaget klassiske koncerter. Og når en 7. klasseelev efter en koncert med ny klassisk musik udbryder ”jeg elskede det”, eller en lærer efter en operakoncert skriver, at ”gruppen formåede at fange selv de store seje drenge i mellemtrinet”, er vi på rette vej i udbredelsen af den klassiske musik til danske skoleelever.

Levende musik i skolen og hele det klassiske netværk har sammen med Statens Kunstfond og kulturministeriet en fællesvision om, at alle skoleelever skal opleve én skolekoncert hvert skoleår. Det vil medføre, at alle skoleelever møder den klassiske musik i løbet af deres skolegang. Så forhåbentlig vil der i fremtiden ikke være flere børn og unge, der som Eigil Boye savner at møde den klassiske musik. Det håber og tror vi på.

Dorthe Damgaard er leder for projektet "Smag for klassisk" i det nationale kompetencecenter for koncerter og læring, Levende musik i skolen.