Prøv avisen
Debatinterview

Svensk domprovst: Det er i Jesu ånd at kalde ham ”hen”

”Jeg siger ikke, at alle skal droppe kønsspecifikke beskrivelser af Jesus, men det er godt at få fokus på, at der er andre måder at gøre det på Jesus,” siger den svenske domprovst Susanne Senter fra domkirken i Västerås Stift. – Foto: Henrik Mill

Jesus er altid på de mindstes side, og derfor er det i hans ånd, at Svenska kyrkan i Västerås Stift har beskrevet ham med det kønsneutrale ”hen” i en juleannonce. Mange mennesker føler sig nemlig utrygge ved fastlåste kønsforståelser, siger svensk domprovst

Susann Senter, domprovst i Svenska kyrkan i Västerås Stift. Hvorfor beskrev i Jesus som en ”hen” i en juleannonce i den lokale avis?

Vi ville lave en anderledes annonce, der skulle ligne enhver anden fødselsannonce i en avis. I disse annoncer er kønnet på barnet ofte vigtigt, men det er det ikke i historien om Jesu fødsel. Vi ville invitere folk til at høre julebudskabet, og Jesu køn er ikke relevant i den sammenhæng. Derfor valgte vi at bruge det kønsneutrale ”hen”, der bliver mere og mere udbredt i svensk sprog. Det så vi ingen problemer i, men kan nu se, at det af mange betragtes som et provokerende ord.

Du siger, at køn ikke er vigtigt i formidlingen af julebudskabet, men har jeres annonce og reaktionerne derpå ikke netop fået debatten til at handle om køn og ikke andet?

Jo, og det kan man vel egentlig kalde ironisk eller underligt. Men det har nok at gøre med, at vi mennesker stadig tænker meget traditionelt om køn.

Hvorfor var det vigtigt at beskrive Jesus kønsneutralt i annoncen?

Med definitionerne mand og kvinde har der historisk fulgt nogle ulige magtforhold. Vi ville gerne tage det magtforhold ud af budskabet om julen ved at beskrive Jesus som et menneske i stedet for en han.

Hvem tager I hensyn til, når I fjerner den kønsspecifikke beskrivelse af Jesus?

Der er nogle mennesker, der føler sig låst af at blive defineret som et køn. Det er vi nogle, der er helt trygge ved, men vi må have øje for de udsatte mennesker, der ikke er trygge ved det. Jesus er altid på den mindstes side – på de udsattes side. Derfor er det i Jesu ånd, at vi bringer nye perspektiver ind i spørgsmålet om, hvordan vi beskriver hinanden.

Kan man ikke vise omsorg for mennesker, der har det svært med deres kønsidentitet, hvis man samtidig beskriver Jesus som en mand?

Jo, og det gør vi hele tiden. Ordet ”hen” bliver for eksempel ikke brugt i kirkens liturgi. I annoncen valgte vi at bruge en anden formulering, og jeg er faktisk glad for den vældige debat, det har afstedkommet i medierne.

Jeg siger ikke, at alle skal droppe kønsspecifikke beskrivelser af Jesus, men det er godt at få fokus på, at der er andre måder at gøre det på. Vi får nu en debat om, hvem Jesus er. At vores sprog om troen forandrer sig, er udtryk for, at evangeliet er levende og tilpasser sig vores tid.

Hvorfor var det vigtigt for jer at afprøve en kønsneutral beskrivelse af Jesus netop nu?

Alle ansatte i Västerås Stift og Svenska kyrkan, Västerås har netop været på et ligestillingskursus. Det handlede blandt andet om diskrimination på baggrund af alder, fysiske handicap og køn. I løbet af de to dage, kurset varede, talte vi om, at ikke alle er trygge ved en firkantet forståelse af køn. Det er meget vigtigt, at vi beskriver hinanden som mennesker og ikke bare taler om hankøn og hunkøn, blev vi enige om.