Syndenød – et fremmedord?

”Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: Hvad skal vi gøre, brødre?"

Apostlenes Gerninger 2, 37

Som ung præst på Bornholm var jeg en dag med til en 80-års dag. En jævnaldrende kvinde rejste sig for at holde tale og nævnte, hvor stort det var, da den 80-årige som ung kom i syndenød.

Syndenød? Det er ikke et ord, vi bruger i vore dage! Men faktisk dækker det jo over det, der skete, da apostlen Peter holdt sin pinseprædiken i Jerusalem. Omkring ham sidder der fromme jøder fra alle folkeslag. De ved god besked om det, der har med troen at gøre. Som børn og unge har de hørt om Gud og hans ord. Nu lytter de til apostlen Peter, som citerer for dem fra de gamle skrifter, som de nok kunne udenad, og han slutter med disse ord: ”Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og Kristus.”

Pludselig står det tindrende klart for dem: Det er os, der har gjort det. Vi er skyldige! Hvad skal vi dog stille op?

Da jeg i sin tid gik på pastoralseminariet, fik vi at vide, at på prædikestolen måtte vi aldrig sige I.

Men det gør Peter. Han taler direkte til dem, der er forsamlede omkring ham og siger I. Som den rare præst i ”Det lille hus på prærien”, da der er sket noget grimt i den lille by. ”Det kan I ikke være bekendt!”, lyder det, og alle dukker hovedet.

Er forkyndelsen i vore kirker blevet for pæn og ufarlig?

En norsk præst var på ophold i Danmark og gav udtryk for, at aldrig i sit liv havde han hørt så mange kedelige prædikener som her i Danmark. Er det, fordi vi har det med at tale om Jesus i stedet for at tale som Jesus? Aldrig skal jeg glemme, da det en søndag var, som om præsten talte direkte til mig personligt. Da gik ordene virkelig til hjerte, så det stak.

Kaj Munk siger det sådan et sted: ”Der kan tales saa længe og hældøret om Guds Faderkærlighed, at Evangeliets voldsomme Toner fortones.”

Kedelig, hældøret forkyndelse? Den slags skaber ikke syndenød, og uden syndenød er der ikke brug for at høre om frelsen i Kristus.

Frede Møller er pastor emeritus.

"Ordet" er Kristeligt Dagblads daglige bibelrefleksion.