Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller. 

Syndenød – et fremmedord?

”Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: Hvad skal vi gøre, brødre?"

Apostlenes Gerninger 2, 37