Tankevækkende, at ny teknologi redder liv

”Sådan en som Jacob, han har fået en plads i mit hjerte.” Det konstaterede tidligere chauffør, nu førtidspensionist, Torben Mejer Hansen, da han i TV Avisen onsdag aften fortalte om et usædvanligt og banebrydende behandlingsforløb. Og om lægen Jacob Eifer Møller, som var blandt dem, der sikrede, at han er i live i dag.

Det var således en nyhed af den slags, som bogstaveligt talt gik direkte i hjertekulen. Om et to timer langt fravær fra livet på grund af et pludseligt hjertestop for tre år siden. Torben Mejer Hansen faldt om bag en aflåst badeværelsesdør, hans hustru, Bettina, opdagede det heldigvis, reagerede hurtigt, smadrede et vindue, fik ham ud og gav hjertemassage i 10-20 minutter, indtil ambulancen nåede frem. Dér fortsatte hjertemassagen hele vejen fra bopælen i Kolding til Odense Universitetshospital, hvor overlæge Jacob Eifer Møller og et 11 mand stort hold blev kaldt sammen, klar til at løse hver sin specifikke opgave omkring en hjerte-lunge-maskine.

For blot få år siden ville Torben Mejer Hansen på forhånd være afskrevet efter mere end 40 minutters hjertestop, men takket være nye behandlingsmuligheder undgik han – som han selv galgenhumoristisk udtrykte det – at blive ”lagt over i den kasse, jeg ellers skulle over i”.

Den nye og livsreddende behandlingsmulighed – som giver liv til 30-40 procent, der ellers ville dø – blev med DR’s tv-læge Peter Geisling, som altid dygtigt lyttende interviewer, foldet ud i løbet af fire minutter. Det blev en både positiv, konstruktiv og perspektivrig historie om et velfungerende hjørne i et ofte udskældt sundhedsvæsen.

Vel er der fejlbehandlinger, patienter på gange og personaletravlhed mange steder, men overordnet set fungerer det meste. Var det ikke tilfældet, ville et kollektivt ramaskrig for længst have rejst sig, og ingen med sin sunde fornuft i behold ville lade sig indlægge på et sygehus.

Men samtidig repræsenterede indslaget endnu et af talrige eksempler på, hvordan teknologiske fremskridt igen og igen muliggør nye behandlinger. At dømme efter billederne fra operationsstuen på Odense Universitetshospital var der i Torben Mejer Hansens tilfælde gjort brug af udstyr, hvor der givetvis står et anseeligt beløb på prislappen.

Dermed også en forklaring på, hvorfor vækst i sundhedsudgifterne i princippet er ustoppelig, fordi vi alle sammen i takt med nye landvindinger logisk set skruer forventningerne i vejret. Risikoen for, at noget så alligevel ikke fungerer som ventet, vokser proportionalt med mulighederne.

Og derfor er det godt – som i TV Avisen onsdag aften – at blive mindet om, at selv når en behandling af en eller anden grund ikke lader sig gøre eller ikke lykkes, er ikke alt i sundhedsvæsenet så skidt, som det jævnligt bliver fremstillet i medierne i dramatiske overskrifter, nyhedsindslag og dokumentarudsendelser.

Eller udtrykt på jysk: at det vel ikke er så ringe endda.

Kurt Strand er journalist, radiovært og ekstern producent af DR P1-programmet ”Mennesker og medier”.