De førende partier har massivt svigtet de løfter, de gik til valg på. Hvordan skal man kunne undgå politikerlede?

Hvordan skal man kunne undgå lede ved det politiske system og det parlamentariske system, spørger en læser

Er ord mere end ord? Ja, det er vi vant til i kristen og kirkelig sammenhæng, men gælder det også generelt, og gælder det politisk? Man fristes til at svare ja, når man iagttager den stigende polarisering og voldsomhed i det politiske liv, men det holder ikke.

Polariseringen i Danmark og andre EU-lande har nemlig en helt konkret baggrund: De førende partier i for eksempel Danmark og Tyskland har indgået politisk unaturlige samarbejder og har massivt svigtet de løfter, de gik til valg på. Befolkningen føler sig med rette snydt i stor stil.

Hvordan skal man så kunne undgå lede ved det politiske system og det parlamentariske system?

Det bliver ikke bedre af, at magtens politikere har en særlig ”evne” til at undgå, at de og deres embedsfolk bliver stillet retligt til ansvar for deres tvivlsomme manøvrer, jævnfør minksagen i Danmark.

Samtidig hytter de sig selv med lønninger og pensionsordninger, som borgerne i almindelighed kun kan misunde dem. Når borgerne protesterer mod magthaverne, udråber disse ”moralister” og deres medsammensvorne i medierne protestbevægelser og -partier til ”populister”, ”ekstremister” og i Tyskland gerne til ”nazister”.

Så er vi ved ordene og deres betydning. I Tyskland kan man nu blive dømt for at bruge tre bestemte ord: ”Alles für Deutschland”. Hvorfor? Jo, disse ord blev i sin tid brugt af nazisterne som slogan. Har fortidens nazister da taget patent på disse ord? Kan en tysker altså ikke sige, at han eller hun vil gøre alt for sit land? Og så er det ikke engang sentensen ”Deutschland über alles”, der er tale om.

Det er absurd, men et klart eksempel på den udemokratiske moralisme, som magthaverne bedriver i ”demokratiets” navn. Det er værre syd for grænsen end her i landet, men lige så snart statsministeren åbner munden, mærker vi også tendensen og må græmmes.

Bo Torp Pedersen er mag.art.