Prøv avisen

Teologer på afveje

DET TEOLGISKE FAKULTET: "Tværfaglige gevinster" for teologien er den sukkerpynt, der skal få den store økonomisk motiverede flytning til at glide lettere ned

Kan man drive teologi på Amager? Svaret er selvfølgelig ja, men spørger man, hvad der tjener Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet bedst, at flytte ud til humaniora på KUA eller at blive i Købmagergade, så er svaret måske ikke så entydigt.

I Kristeligt Dagblad den 9. maj udtrykker fire adjunkter og ph.d.-stipendiater fra teologi i København deres tilfredshed med, at fakultetet rykkes til Amager, hvor vi kommer til at bo sammen med humanisterne og formentlig også juristerne. Eller rettere, de udtrykker deres defaitistiske holdning til den af rektor fremlagte plan, og glaserer så udflytningsplanen med nogle mulige tværfaglige gevinster.

Dette argument var også rektors lokkemad, da han præsenterede planen for universitetet, men det er og bliver sukkerpynt, der skal få den store økonomisk motiverede rævekage til at glide lettere ned. Den slags synergieffekter kræver først og fremmest, at man kommunikerer med hinanden, og det kommer jo ikke nødvendigvis, bare fordi man bor dør om dør.

Og hvorfor skal teologerne så bringes længere væk fra for eksempel psykologi og sociologi? Er samarbejdet med disse fag ikke af betydning? Nej, vil man virkelig styrke det tværfaglige samarbejde, kunne man med fordel udvikle den fælles internet-portal punkt.ku.dk og gøre brug af den obligatorisk for både studenter og ansatte. Og på nettet er den geografiske placering jo ikke så afgørende.

Hvad der derimod er afgørende for både det enkeltfaglige og tværfaglige studiemiljø, er, at universitetet har bygninger, man har lyst til at være i. Det er simpelthen forkert, at det er tilskud til byggeriet på Amager, der betyder, at Københavns Universitet kan spare over 100 millioner kr. Pengene kan man spare på trods af nybyggeriet.

Det nye KUA bliver dyrere for universitetet pr. kvadratmeter, og når man alligevel kan spare, er det fordi fakulteter og institutter skal rykke tættere sammen, det man kalder fortætning. Og hvordan gør man det? Ja, man kan jo ikke spare meget på forskernes kontorer, så besparelsen kommer selvfølgelig til at ligge på undervisningslokaler, biblioteker og studenterfaciliteter.

Det betyder mere undervisning tidligt om morgenen og sent om eftermiddagen (eller endda om aftenen), færre læsepladser og dårligere kantine- og caféforhold. På disse områder har vi på Det Teologiske Fakultet i Købmagergade nogle fantastiske faciliteter, og vi mener faktisk, der kun er udsigt til ringere forhold, selv hvis man ikke tager den privilegerede beliggenhed og atmosfære i den indre by i betragtning!

Hvorvidt udflytningen til KUA er en trussel mod teologien som fag, afhænger i høj grad af ens opfattelse af, hvad der udgør teologiens enhed, og det er en diskussion, vi må og skal have løbende på fakultetet.

Men er løbet ikke kørt? Måske, men vi nægter at tro det! Det må være muligt at få de relevante myndigheder i tale, når man har gode og fornuftige argumenter på sin side. "Sagen har allerede været igennem Folketingets finansudvalg", skriver de fire unge forskere, og så bliver det sådan. Mon ikke de her tillægger finansudvalget en anelse for meget magt. Det, at en beslutning nødvendigvis bliver virkelighed, er en egenskab, vi i teologien sædvanligvis forbeholder den almægtige Gud.

Ida Lund, Casper Gregers Bangert, Peter Reumert og Karsten Farup Hansen er alle studerende ved Det Teologiske Fakultet i København og medlemmer af sekretariatsgruppen for initiativet KUiK, se mere på www.kuik.dk