Teologiens videnskabelighed starter ved åbenbaringen

Uden talen om åbenbaring er den, der vil forsvare teologien som videnskab, fortsat i en defensiv position og dømt til at mislykkes til fordel for sekulære eller politiske hensyn, skriver Tore Nyberg

Er teologi videnskab, og hører faget hjemme på et universitet?
Er teologi videnskab, og hører faget hjemme på et universitet? . Foto: Unspecified.

Når det drejer sig om teologi, er der altid nogle, der ser rødt, således Mikael Rothstein i Kristeligt Dagblad, torsdag den 12. april.

Men han har jo ret, så længe hans modstandere bruger så svage argumenter til fordel for teologi som videnskab.

Udgangspunktet er ikke dogmatikken, den disciplin, som samler trosforestillinger i systemer og behandler deres forhold til hinanden med logikkens og videnskabens metoder. Udgangspunktet er åbenbaringen.

LÆS OGSÅ: Strid om faget teologis videnskabelighed

Jeg savner brugen af dette begreb i den løbende diskussion, hvor det dog er selvfølgeligt, at teologi ikke bliver til, uden at der i udgangspositionen står et menneske, som tolker virkeligheden omkring sig med hjælp af et gudsbegreb eller andet tegn for en virkelighed, der går ud over menneskets fatteevne.

Åbenbaring tager form i ord og handling af forskellig valør kaldet budskab, profeti, evangelium, prædiken, offer, martyrium og andet og fremføres eller udføres med det formål at sige noget om en større virkelighed og dermed påvirke tilhørere eller læsere.

At man ser åbenbaringens indhold som betinget af en holdning kaldet tro, medfører ikke, at dette indhold eller selve formidlingsprocessen pludselig skulle være undtaget fra logisk videnskabelig behandling blandt dem, der konfronteres med det tankeindhold, der er tale om her, enten det nu er De Ti Bud, som Moses fremførte for Israels folk, eller normer omkring ret og retvis adfærd fremført af Jesus fra Nazaret eller et martyrium til døde i Diokletians kristenforfølgelser eller i Auschwitz.

Uden talen om åbenbaring er den, der vil forsvare teologien som videnskab, fortsat i en defensiv position og prædestineret til at mislykkes til fordel for sekulære eller politiske hensyn.

En jævnbyrdig diskussion i øjenhøjde er kun mulig mellem teologi som den videnskabelige behandling af åbenbaringens indhold og naturvidenskaben som den videnskabelige behandling af sansernes vidnesbyrd om vor verden.