Prøv avisen

Terapi forklædt som sjælesorg

Det kan i høj grad diskuteres, om man kristeligt set har ret til at blive gal på Gud over alt det, som ikke lykkedes, og over alt det, der aldrig blev til noget

DR 2S MEDIEPRÆST Preben Kok har i skrivende stund i tre på hinanden følgende søndage i Skriftestolen demonstreret sjælesorg. Det kan undre, at ikke flere præster har reageret. Er det sådan, danske præster formidler deres arbejde med sjælesorg iblandt os?

Den 27. januar var vi vidner til, at en ung mand, som led under en generel meningsløshed med sit liv, og som nu havde mistet sin far, først blev rådet til at lade være med at søge en mening med sin tilværelse og dernæst blev opfordret til at droppe sin skyldfølelse over ikke at have besøgt sin far nok på dennes dødsleje. Han skulle i stedet blive vred på Gud!

Den 3. februar bad præsten en ulykkelig kvinde om at slippe ansvaret for sig selv og råbe til Gud, hvor vred hun var på ham. Kvinden syntes ikke om at nævne Gud på denne måde, men præsten forsøgte at overtale hende og henviste blandt andet til den stærkt kontroversielle katarsis-terapi primalskriget.

I udsendelsens tredje del den 10. februar fortalte en 20-årig kvinde om, hvordan hendes far havde fortalt, at hendes mor døde ved en trafikulykke. Senere fik hun at vide, at moderen i virkeligheden havde taget sit eget liv. Præsten udviste stor beundring for kvindens primitive og naturlige evner for at overleve. Derefter afslørede han sin egen opskrift på, hvordan han mente, hun kunne komme videre: Hun kunne gøre, som præsten gjorde, da han som ung var alvorligt syg. Han blev godt gal på Gud, og det hjalp!

DET AT RÅBE sin vrede ud på Gud og give Gud skylden for de ulykkelige og absurde hændelser i ens liv kan sikkert bevirke en lettelse for nogle mennesker. Men for andre mennesker, som måske har en tendens til tvangstanker, depression eller for stærkt bevidst/ubevidst troende mennesker kan det sommetider vække den dybeste skyldfølelse efterfulgt af svære selvbebrejdelser på denne måde at kaste vrede og skyld på Gud altså bevirke lige det stik modsatte resultat af, hvad mediepræsten har forestillet sig!

Det forbliver derfor en gåde, hvorfor en så erfaren præst og psykoterapeut som Bent Falk i Kristeligt Dagblad den 1. februar og den 14. februar anbefaler Skriftestolen som prototypen på kristen sjælesorg ikke blot som en fortsat udsendelse i DR 2, men også i almindelighed?

Hvordan kan mediepræstens katarsis-teknik opfattes som en med Falks vision for sjælesorg personlig tilegnet visdom funderet på den livserfaring og den bibelske fortælling, der gennem 2000 år har været bærende for vores kultur (kronik i Kristeligt Dagblad den 14. februar)? Igennem alle tre udsendelser var mediepræsten jo først og fremmest fokuseret på at anvende sin terapeutiske katarsis-teknik. Ja, mediepræsten var så fokuseret, at han overhørte konfidenternes subjektive grunde til at opsøge ham.

ALLE TRE KONFIDENTER gav udtryk for en skyldfølelse over måden, de håndterede deres livssituation på. Den unge kvinde fortalte for eksempel i starten af udsendelsen den 10. februar om bivirkningerne ved sin måde at overleve på. Det gik ofte ud over andre! Hun havde en alt for kort lunte! Senere koblede hun sin vrede med muligheden af at kunne tilgive sin mor og far. Men præsten afbrød hende: Han ville i hvert fald ikke tale om tilgivelse!

Nu kan man prøve at forestille sig selv liggende i al sin elendighed på sit dødsleje. Ind kommer den tilkaldte præst, med hvem man gerne betror lidt omsorg for sin sjæl. Man vil gerne kaste et blik tilbage og måske se lidt mening og håb også i de mindre gode ting, og i de tab man har lidt, og i de muligheder man aldrig fik bragt til live.

Hvad er så kristen tale: At du har ret til at blive gal på Gud over alt det, som ikke lykkedes, dér hvor du fejlede, og over alt det, der aldrig blev til? Du var alligevel magtesløs? Eller at du bør forsøge at forholde dig ansvarligt over for din tilværelse og se den skyld, du har begået over for dig selv og din næste i øjnene samt dernæst, at der eksisterer en barmhjertig kærlighed, en Guds nåde og tilgivelse, som finder dig, der, hvor du er, hvis du beder om den?

Stig Dankert Hjort,
Kriseterapeutisk Center,
Vandkunsten 3,
København K