Prøv avisen

"Terror handler ikke om religion"

Terror og ekstremisme skal bekæmpes med åbenhed, oplysning og medmenneskelig interaktion, mener imam Naveed Baig. Foto: Foto: Leif Tuxen.

Terror har ingen religion, ingen race eller nationalitet. Terror ser ikke på det menneskelige, men er baseret på de bestialske tendenser i selvet, mener imam Naveed Baig

De fredeligste mennesker på kloden har set den ondeste side af mennesket udfolde sig i. Oslo-bombningen og Utøya-massakren (d. 22.07.2011) der indtil videre har taget 92 menneskers liv er et grusomt billede på, hvilken potentiale mennesket desværre også besidder.

Breivik var imod det multikulturelle samfund
Den formodede terrorist, Anders B. Breivik, der nu har tilstået ugerningen, er en etnisk norsk direktør, høreekstremist og kristen, der blev fanget i forbindelse med de to terroraktioner. Han valgte at tage sagen i egen hånd og følge op på den ideologi og retorik som han stod for og skrev om i mange år. Han var tidligere medlem af Fremskridtspartiet i Norge.

Breivik er imod det multikulturelle samfund, hvor kulturelle forskelle kan leve sammen. På denne hjemmeside der også linker til to danske islamkritiske og højreekstreme hjemmesider kan man læse nogle af hans synspunkter. Se gerningmandens profil på BBCs hjemmeside her.

Terror har ikke noget med religion at gøre
For ikke så langt tid siden udgav Europol, EUs fælles politienhed, statistik om terroraktiviteter i Europa. Lægger man de seneste fire års rapporter ved siden af hinanden, danner de et overraskende svar:

I 2006, 2007, 2008 og 2009 registrerede EUs politimyndigheder 1.890 "planlagte," forhindrede" eller "gennemførte terrorhandlinger" inden for Den Europæiske Unions grænser.

Af de 1.890 tilfælde var 6 knyttet til militante islamister. Ifølge Europol er sandheden, at 0,3 procent af Europas terrorister er muslimer, og at 99,7 procent af terroraktiviteterne i vores region intet har med islam at gøre. (Weekendavisen, 16.7.2010)

Terror har ingen religion, ingen race eller nationalitet. Terror ser ikke på det menneskelige, men er baseret på de bestialske tendenser i selvet. Had, modbydelighed og egoets dominans.

Terror og ekstremisme skal bekæmpes med åbenhed, oplysning og medmenneskelig interaktion.

Hadet skal bekæmpes
Vi har alle et ansvar til at styrke sammenhængskraften i samfundet via eksemplarisk medborgerskab og naboskab.

Også i Danmark har vi en debat og mediekultur der er heftig og overgår den norske. Der er flere hjemmesider og bloggere, der aktivt forgifter borgere med had og forargelse for alt, der er anderledes og med oplysninger, der direkte er usande.

Det er en retorik, der skaber frygt for, at muslimer vil overtage Danmark. En overbevisning om, at folk fra forskellige kulturer og religioner ikke kan leve fredeligt sammen i Danmark . Virkeligheden er bare noget andet, og den kender vi godt. Heldigvis.

Naveed Bag er imam og panelist på religion.dk