Som muslim tager jeg i islams navn afstand til terror

Jonas Kruse Dankert er dansk muslim og vil gerne følge debattørerne og politikernes opfordring til at tage afstand fra terror. Men denne afstandtagen bliver på hans egne præmisser, skriver han

Enhver person, muslim som ikke muslim, der er i tvivl om islams holdning til terror, eller mener, der mangler muslimske lærde, der beskæftiger sig med emnet, skylder sig selv at læse bøger som for eksempel ”Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings” af Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri (billedet).
Enhver person, muslim som ikke muslim, der er i tvivl om islams holdning til terror, eller mener, der mangler muslimske lærde, der beskæftiger sig med emnet, skylder sig selv at læse bøger som for eksempel ”Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings” af Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri (billedet). . Foto: Carl Court/AFP.

Den seneste tids mange terrorangreb rundt omkring i Europa har fået diskussionen om, hvorvidt danske muslimer skal tage afstand fra terror, til at blusse op igen.

En Megafon-måling lavet for TV 2 og Politiken viste i ugens løb, at tre ud af fire danskere vil have såkaldte moderate muslimer til at tage afstand fra terror. Mange politikere efterlyser samme afstandtagen, blandt andet Naser Khader, der siger til TV 2, at ”det er de moderate muslimer og imamers pligt at bekæmpe, at islam bliver krigens islam”.

Jeg er dansker, og jeg er muslim, så lad mig følge debattørerne og politikernes opfordring, men denne afstandtagen bliver på mine egne præmisser.

Min første indvending er, at det lader til, at der implicit i formuleringen om, at ”moderate” muslimer skal tage afstand fra terror, ligger en præmis om, at det er islam, man tager afstand fra, og det er derfor man får mærkatet ”moderat”. Ordet moderat dækker ifølge diverse danske ordbøger over betydninger som ”middelstor”, mens det også kan bruges om en person, der holder sig inden for det ”rimelige” eller det ”passende”.

Betegnelsen moderat muslim må derfor formodes at dække over, at man er en ”middelstor” muslim, der har valgt på en ”passende” måde at balancere sine værdier mellem islam på den ene side og menneskerettigheder/demokrati på den anden. Ved at anerkende denne præmis om, at ”moderate” muslimer skal tage afstand, eller ved at se mig selv som en sådan moderat muslim, blåstempler jeg dermed indirekte, at terroristerne åbenbart er de rigtige, de ægte muslimer. Jeg er i denne fremstilling ”middelstor” muslim, mens terroristerne er ”større”, mere religiøse muslimer, da de ikke går på kompromis med islam.

Jeg vil derfor ikke tage afstand fra terror som en moderat muslim, men kun som muslim, intet mere, intet mindre.

Tillad mig derfor at tage afstand fra ethvert angreb på civile, ethvert drab på uskyldige personer, og tillad mig som muslim at tage afstand fra dette i islams navn.

Dette er blot en kommentar og ikke en islamisk udredning. Enhver person, muslim som ikke muslim, der er i tvivl om islams holdning til terror, eller mener, der mangler muslimske lærde, der beskæftiger sig med emnet, skylder sig selv at læse bøger som for eksempel ”Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings” af Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri. Bogen er certificeret af verdens største og mest prestigefyldte sunni-muslimske universitet Al-Azhar-universitetet i Egypten.

Bogen er et uigendriveligt bevis for, at terroristernes handlinger ikke blot kan, men skal afvises islamisk, da disse handlinger strider imod både Koranen, profeten Muhammeds sædvane og islamisk retspraksis igennem århundreder.

Dette budskab er, efter min mening, langt vigtigere end min personlige afstandtagen.

Jonas Kruse Dankert er selvstændig og cand.mag. i arabisk og mellemøstlige samfund