Terrorens begrundelse skal findes i manglende integration

"Lad os bevare respekten for det enkelte menneske. Hvis vi mister retten til at være forskellige, mister vi retten til at være frie," siger Hassan A. K. Sabri.
"Lad os bevare respekten for det enkelte menneske. Hvis vi mister retten til at være forskellige, mister vi retten til at være frie," siger Hassan A. K. Sabri.

DET ER NU, det gælder, at vi skal holde sammen. Det sidste, vi har brug for, er at slås internt. I stedet skal vi slås sammen. Vi skal undgå at kaste skylden på islam og begrunde terrorhandlinger som religionskrig.

Vi skal slås sammen i kampen mod terrorismen, ikke imod islam og andre religioner, for terrorisme har hverken ansigt eller religion.

Vi skal vise, at vi trods deres modbydelige handlinger ikke skiller os ad internt, men derimod forstærker vores sammenhold og solidaritet. For nok kan vi være hinandens modstandere og kritikere, men vi må ikke ende med at være hinandens fjender. Lad os bevare respekten for det enkelte menneske. Hvis vi mister retten til at være forskellige, mister vi retten til at være frie.

Terrorangrebet var fuldstændig imod alle islamiske værdier. Mangel på viden og refleksion er nøglen til ondskab. Ekstremister burde lære af Guds vejledning og reflektere over deres handlinger.

Det er vigtigt at forstå, at der er en grundlæggende antagelse om, at folk fordømmer sådanne uetiske og umenneskelige handlinger. At det ikke italesættes eksplicit betyder ikke, at folk ikke fordømmer disse handlinger med hjertet. Det kan ikke antages, at man besidder selvsamme holdninger, hvis man ikke tager afstand eksplicit. Dog mener jeg, at den form for synlig afstandtagen har en betydning fra organisationer, der kan vise sammenhold og styrke vores sammenhængskraft.

”Vi skal ikke gribe til hævn og yderligere restriktioner, vi skal bekæmpe ondskab ved at stå sammen og holde fast på vore værdier, bevare vores åbne og demokratiske samfund,” sagde den norske Jens Stoltenberg efter terrorangrebet i Norge.

Det er tydeligt, at sådanne ekstremistiske handlinger begås for at ødelægge vores samfund. Terroristerne foragter den personlige frihed og ytringsfriheden og vil nedbryde vore demokratiske samfund. Her er det vigtigt, at vi ikke går terroristernes ærinde. Vi skal tænke, før vi handler. Det danske samfunds modsvar skal derfor være besindigt og reflekteret.

Dem, der står bag den slags modbydelige handlinger i et samfund, mangler et samfund at være en del af. Man angriber ikke sit eget samfund, hvis man føler sig som en del af det.

Det er vigtigt at vi ikke lukker de unge ude, men tværtimod er inkluderende og rummelige. Vi skal lukke dem ind i samfundet og omfavne dem fra barndommen, for det er her, vi kan ændre på deres fremtid.

Vi må indse, at mange af disse unge lever i et parallelsamfund, som er fyldt med håbløshed og andre økonomiske, sociale og kulturelle problemer. Fællesskabsfølelsen og et tilhørssted er utrolig vigtigt for at undgå at blive radikaliseret i et samfund.

Terroristernes modbydelige handlinger og deres inderste væsen er at skabe frygt og opmærksomhed i samfundet. Det er derfor vigtigt at reagere fornuftigt ved at være besindig. Samfundet må ikke overreagere, det er netop der, vi kan skabe en større frygt og splid bland borgere.

Vigtigst af alt skal vi huske på, at det her er ikke en religionskrig, men først og fremmest er angrebet på debatmødet et angreb på den forsamlingsfrihed, vi har ifølge Grundloven og vores fælles ytringsfrihed.

Hassan A.K. Sabri, lærerstuderende på Zahle, Store Krog, København S