Tid til forundring

”Mon ikke han, der prøver hjerterne, har indsigt?”.

Ordsprogenes Bog 24, 12a

Tid, fordybelse og forundring er et godt miks. Gode ord og tekster løser og forløser flere opgaver. Hvem kender ikke til, hvordan man i en smuk, velskreven tekst kan spejle sig selv. Den har tit evnen til at gå lige i brystet på mig som læser.

Måske er det bare en enkelt god sætning, der rejser sig fra siderne. Jeg bliver nødt til at vende tilbage dens skønhed. Eller den giver mod til at kæmpe for et såret medmenneske. Det kan være med lavmælt solidaritet, men det kan også være nogle tydelig ord, som inspirerer til at handle i en usikker hverdagssituation.

Det, som er skrevet uden besvær, læses som regel uden fornøjelse. Sådan udtrykte en forfatter det engang. Jeg forundres tit undervejs i mine læseoplevelser. Jeg forundres, når teksterne er medrivende, men mest når de indlejrer sig på en stille måde i sind og tanker.

Det er sundt at møde andres livsforløb, trække på andres erfaringer gennem gode ord. Møde nogen, der er nået længere og har set mere end én selv.

Det er en alvorlig svækkelse af vores liv, hvis vi selv skal konstruere det. Den amerikanske forfatter Marilynne Robinson udpeger en farbar vej, hvor der venter gode oplevelser, og hvor jeg virkelig forundres. Hun peger på, hvordan ”troen åbner til et meget smukt univers, som er tilgængeligt for alle, der vil kigge og lytte og lære om det".

En del mennesker er optagede af at indsnævre religionens betydning. Det er at gøre troen mindre, end den er. Troen kan åbne verden og livet. Den giver en langt dybere og større og smukkere virkelighedsopfattelse, hævder samme Robinson.

Vi skal ikke samle os selv til hele mennesker udvendigt fra. Det bør ske indefra. ”Mon ikke han, der prøver hjerterne, har indsigt?”.

Lad dig forundre! Dyrk gerne din forundringsparathed og åbenhed i daglig omgang med de gamle bibeltekster. Gud prøver tanker og motiver – og giver tro og velsignelse. Et smukt univers åbner sig.

Jørn Henrik Olsen er forfatter, teolog, ph.d.

Bibelrefleksionen Ordet skrives af pastor emeritus Frede Møller.